Neurologische aspecten van synesthesie helder uitgelegd (1)

19 oktober 2018

Een van de belangrijkste wetenschappelijke pioniers van een deelgebied binnen de neurologie, namelijk synesthesie, schreef een toegankelijke beknopte inleiding over neurologische aspecten van synesthesie. Het verschijnsel synesthesie wordt in veel gevallen veroorzaakt in bepaalde verbindingen tussen verschillende gebiedjes in onze hersenen. Personen met deze zeldzame aandoening hebben anatomisch gezien een iets afwijkend brein dan van anderen.

Neurologische aspecten van synesthesie helder uitgelegd (1)

Synesthesia

Synesthesie is een neurologische toestand waarbij een prikkeling van één zintuig automatisch leidt tot stimulatie van één of meer andere zintuigen. Voor een persoon met synesthesie kunnen bijvoorbeeld cijfers een kleur hebben. Een vijf wordt bijvoorbeeld altijd als groen waargenomen. Andere associaties tussen cijfers en kleuren zijn bij veel experimenten vastgesteld. Voorkomende vormen van synesthesie zijn cijfer-letter-kleur, vorm-geluid, kleur-geluid, nummer-vorm en woord-smaak-geur.

Synestheten (personen met synesthesie verzinnen hun ervaringen niet en is er werkelijk sprake van een afwijking in de vroege verwerking van zintuiglijke signalen. Vanuit wetenschappelijk onderzoek is al veel bekend over synesthesie. Er zijn synestheten die hun zintuiglijke “verwarring” zien als een verrijking. Het medium van de film speelt een belangrijke rol in het verdere onderzoek naar de basis van oorzaken van synesthesie.

Ondanks dat het fenomeen van synesthesie al ruim 300 jaar bekend is, kwam het wetenschappelijke onderzoek in de jaren 1980 in een versnelling. Het mysterie van deze “aandoening” is nog lang niet opgelost en vormt een geweldige uitdaging voor de wetenschap en de personen werkzaam in de vakgebieden neurologie en psychologie. (wordt vervolgd).

ISBN 978-0-262-53509-0, “Synesthesia”, Richard E. Cytowic, The MIT Press, 2018, 261 pagina’s.