Neurologische aspecten van synesthesie helder uitgelegd (2)

21 oktober 2018

Hetcompacte boek behandelt het onderwerp na een inleiding in elf hoofdstukken, die elk een aantal krachtige samenvattingen of uitspraken bevat. In het eerste hoofdstuk bespreekt de auteur het verschijnsel synesthesie onder de titel: “Wat is synesthesie en wat is het niet?”

Neurologische aspecten van synesthesie helder uitgelegd (2)

Synesthesia

Hij geeft voorbeelden uit publicaties van onderzoekers en heeft dit gedeelte geïllustreerd met enkele praktijkvoorbeelden van testplaatjes. Synesthesie wordt ook wel omschreven als een verzameling van modaliteiten, waarbij de meesten van ons niet stilstaan, zoals geslacht en cijfers, die aan elkaar gekoppeld lijken dankzij een bepaalde groei van verbindingen tussen verschillende hersengebieden.

Volgens de meest recente gegevens heeft ongeveer 4 % van de totale wereldbevolking een zekere vorm van synesthesie. In het tweede hoofdstuk geeft de auteur een gedetailleerd overzicht over de relatief jonge geschiedenis van synesthesie. Beroemde denkers als Aristoteles, Sir Isaac Newton en Johan Wolfgang von Goethe gaven in hun verhandelingen vormen van zintuiglijke verwarringen aan.

Er was echter in die tijd weinig aandacht voor vreemde samenwerkingen tussen de zintuigen. In de hoofdstukken daarna zijn alle bekende praktijkvoorbeelden aangehaald en gedetailleerd behandeld. Cijfers en kleuren spelen voortdurend een terugkerende rol bij vele experimenten. Jonge kinderen zijn veelal een rijke bron voor informatie over hoe synesthesie ontstaat en hoe het blijkbaar weer kan verdwijnen bij de meeste personen.

Neurologische aspecten van synesthesie helder uitgelegd (2) - 2
Een voorbeeld van een zogenoemde stroop-taak, een onderdeel voor gebruik in een psychologische test waarbij bijvoorbeeld het woord blauw wordt gedrukt in rode letters. Het plaatje duikt ook regelmatig op bij het spel met optische illusies.

Ook bevindingen en feiten van interessante constateringen en observaties van bijna rare, vreemde of ongelooflijke gebeurtenissen zijn uitgebreid beschreven. Een zeer merkwaardig samenspel tussen alledaagse zintuigen is dan een feit. Een compact studieboek voor geïnteresseerden in synesthesie en onderzoekers en wetenschappers werkzaam in de neurologie, psychologie en fysiologie.

ISBN 978-0-262-53509-0, “Synesthesia”, Richard E. Cytowic, The MIT Press, 2018, 261 pagina’s.