Openbare leven Londen op kunstwerken

30 mei 2013

Het werk van Gilbert en George in de grote expositie “London Pictures 2011” laat op een bijzondere en bizarre wijze het hectische leven in de wereldstad Londen zien. Het kunstenaarsduo grijpt daarbij terug op de oeroude thema’s als liefde, seks, geld, geweld, oorlog en religie. Door in een periode van zes jaar de bekende affiches met krantenkoppen te ontvreemden en te verzamelen, kwamen Gilbert & George in het bezit van teksten van 3.712 krantenkoppen. Zij hebben de teksten gebundeld naar onderwerp of thema en daarna op de bekende spectaculaire wijze verwerkt tot een serie van 292 kunstwerken.

Openbare leven Londen op kunstwerken

Op elk werk zijn zij afgebeeld, toont elk werk een portret van de Engelse koningin en de extra tekst “2011 - A London Picture”. Zij laten zien hoe de pers het publiek aanzet om de allernieuwste kranten te kopen en plaatsen kunstliefhebbers direct in de realiteit van het leven, namelijk de explosieve kracht van een moderne maatschappij en zonder enige terughoudendheid.

De ten dele gewelddadige en veelal absurde teksten op de vele London Pictures geven burgers hoop, discussie, verlangen, angst, wantrouwen, verdriet, afgunst en vreugde. De kunstenaars schokken het publiek en zijn gelijktijdig moraalridders. Het werk met een belangrijke boodschap van het extreme Engelse duo Gilbert & George in het MKM blijft te ervaren en bewonderen tot en met 30 juni 2013. De omvangrijke en geweldige catalogus met alle werken geeft vooral na een bezoek aan de expositie een unieke mogelijkheid om de achtergronden van deze serie te bestuderen.

De enorme afmetingen van de collages geven een indrukwekkende belevenis in de zalen van het museum. Een interessante situatie om zich te laten inspireren voor het oeuvre van Gilbert & George, de excentrieke, bewonderende en machtige typische Engelse kunstenaars. Zij behoren thuis in Londen en leven en werken sinds 1967 samen in deze altijd bewegende en drukke metropool van allerlei samensmeltingen van cultuur, historie, kunst en een samenleving van individuen en groepen.

Openbare leven Londen op kunstwerken - 2

Door hun scherpe waarnemingen in dag- en nachtsituaties dringen zij diep door in de aders van de zichtbare en onzichtbare stad en doen een deel van hun inspiratie voor telkens nieuwe spraakmakende werken op. Het kunstboek geeft het resultaat van interview met de kunstenaars weer.

ISBN 978-0-903696-46-3, “Gilbert & George - London Pictures”, Walter Smerling, Hurtwood Press, 2013, 326 pagina’s

MKM Museum Küppersmühle für Moderne Kunst, Philosophenweg 55, D-47051 Duisburg, www.museum-kueppersmuehle.de


Gerelateerde artikelen