Sir Joseph John Thomson (1856-1940)

24 augustus 2016

Het elektron, een negatief geladen elementair deeltje, is in 1897 tijdens experimenten ontdekt door de Engelse natuurkundige Sir Joseph John Thomson (1856-1940). Voor deze ontdekking ontving hij in 1906 de Nobelprijs voor Natuurkunde. Vanaf 1876 studeerde Thomson aan het Trinity College van de Universiteit van Cambridge de vakken Wiskunde en Natuurkunde. Hij ronde zijn universitaire studie af in 1883. Een jaar later werd hij benoemd als professor. In zijn colleges en practica wordt hij door zijn studenten als onhandig betiteld.

Sir Joseph John Thomson (1856-1940)

Nobelprijs voor Natuurkunde 1906

Eén van zijn studenten was Ernest Rutherford, die later een Nobelprijs voor de Scheikunde ontving. Thomson experimenteerde met kathodestralen en met zijn wiskundige modellen was hij in staat de aard van atomen en elektromagnetische krachten te verklaren. Hij beredeneerde dat elektronen een onderdeel van het betreffende atoom zijn. Dit jaar is er extra aandacht voor de viering van zijn 160e geboortedag en het feit dat hij 110 jaar geleden in Stockholm de Nobelprijs voor de Natuurkunde ontving.


Gerelateerde artikelen