Tijdschrift Pythagoras biedt leuke uitdagende wiskunde

2 oktober 2018

Het Nederlandse tijdschrift Pythagoras is een wiskundetijdschrift dat zich richt tot leerlingen van vwo en havo en tot alle anderen met interesse voor wiskundige weetjes, vraagstukken en problemen en tevens nog jong van geest willen blijven. De inhoud van Pythagoras laat de lezer kennismaken met de leuke en uitdagende kanten van de theorie en praktijk van wiskunde.

Tijdschrift Pythagoras biedt leuke uitdagende wiskunde

Pythagoras is een Nederlands wiskundetijdschrift

Het tijdschrift bestaat inmiddels 57 jaar, wordt verspreid in Nederland en België en verschijnt 6 keer per jaar. De website www.pyth.eu en enkele internetplatforms bevatten puzzeltjes en wiskunde nieuws. Een individueel of een groepsabonnement op het gedrukte tijdschrift is mogelijk. De redactie van Pythagoras heeft aangegeven dat het tijdschrift over niet al te lange tijd digitaal zal verschijnen.

Pythagoras heeft dan meer mogelijkheden om zich actief te gedragen en daarmee online met de lezers direct en actueel te communiceren. Wij waarderen dit veel gelezen tijdschrift door de interessante en leerzame benaderingen van het werk en de verdiensten van wiskundigen en andere wetenschappers op het gebied van theoretische en toegepaste wiskunde. Maar ook wetenswaardigheden uit de wiskunde zijn interessant om daarvan op de hoogte te zijn en die wijsheden te gebruiken om thematische wiskunstige postzegelverzamelingen extra boeiend en leerzaam te maken.

Tijdschrift Pythagoras biedt leuke uitdagende wiskunde - 2
Afb. Pythagoras november 2017 en Pythagoras februari 2018.

In het november 2017 nummer staat een artikel over Archimedes en de cirkel. De beroemde Archimedes is de eerste geweest die een verhouding formuleerde tussen de omtrek en de diameter van een cirkel, die we pas aan het begin van de 18e eeuw het symbool π gaven.

In de uitgave van februari 2018 bespreekt de redactie enkele activiteiten van de beroemde geleerde Christiaan Huygens en brengt de redactie als vervolg op de ontdekking van π een beeld van één van de beroemdste uitspraken van Archimedes toen hij een badhuis uitrende, namelijk “Eureka”. Van Archimedes hebben wij veel geleerd en over zijn leven en werk zijn boeiende verhalen geschreven en beschikbaar.


Gerelateerde artikelen