Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (54b)

22 augustus 2023

De leerzame tekst sluit af met vier pagina’s in kleur om enkele teksten te ondersteunen. In een flinke en boeiende inleiding krijgt de lezer op heldere en overzichtelijke wijze een handig en stimulerend beeld over de fascinerende werelden van zien, waarnemen en de onvolkomenheden en fouten in ons visuele kijk- en ervaringssysteem.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (54b)

Optische fenomenen en visueel bedrog

Ons visuele systeem kampt namelijk met tekortkomingen die vanuit twee verschillende gezichtspunten benaderd worden. Idealisten proberen te bewijzen dat deze gebreken het ons onmogelijk maken de objectieve wereld te kennen. Ze zeggen dat men nooit op de zintuigen moet vertrouwen, omdat die alleen maar een vertekend beeld van de werkelijkheid geven.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (54b) - 2 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (54b) - 3

Materialisten daarentegen zijn van mening dat de gewaarwordingen die ons door de zintuigen worden overgebracht het eerste stadium van kennis vormen, maar zeker niet de belangrijkste zijn. De zintuiglijke waarneming wordt gevolgd door denken dat de gewaarwordingen generaliseert en verder verwerkt. (Wordt vervolgd).