Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (53c)

21 juli 2023

Het licht heeft altijd ook kunstenaars gefascineerd en werd de sleutel tot een weergave van perspectief. In de uitgave is de toepassing van dit optisch principe en zijn de conclusies die daaruit kunnen worden getrokken voor het beeld van de mens door de tijdsperioden van de kunst heen, uitgebreid in beeld en tekst gebracht. Er is tevens een beeldverhaal over unieke historische optische instrumenten te ervaren.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (53c)

Kijken, zien, verwerken en waarnemen

Voordat de uitgave afsluit met de presentatieshow van toen leverbare designbrillen voor dames, zorgde de redactie voor een fascinerende essay over dromen, zien en herkennen. In de uitgave van “Sehen” (1986) krijgen de lezers een flinke variatie aan interessante artikelen voorgeschoteld. In de inleiding geeft Rolf Rodenstock een beeld van die diversiteit. “De zintuigen alleen, zegt de filosoof, schrijver en leraar Plato, zijn niet voldoende om de essentie van de dingen te herkennen.” Of anders gezegd: Perceptie is geen kennis, dat we verwerven door te denken. Daarover informeert deze uitgave van “Sehen” ons in veel opzichten.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (53c) - 2 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (53c) - 3
In de tweede helft van de 19e eeuw gebruikten oogartsen de binoculaire hoornvlieslens (li) om de voorkant van het oog te onderzoeken. Het door Wilhelm von Zehnder ontwikkelde apparaat is een voorloper van de hoornvliesmicroscoop en was in 1984 in principe nog onderdeel van de toenmalige spleetlamp. De chiastometer (re) volgens Ernst Pflüger, 1878, zou dienen om de scheelhoek te meten. Deze weg werd in de oogheelkunde niet verder gevolgd.

Het artikel over de Italiaanse reis van de beroemde Johann Wolfgang von Goethe sluit daar alvast op aan. Hij genoot tijdens die reis met volle teugen de belevenis van het zien, waarnemen en herkennen. In het jaar 1786 begon hij zijn grote tocht door het Italiaanse landschap. Hij resumeerde vele jaren na die reis zijn belevenissen in de uitspraak: “Ja, ik zie dat je een leven lang kunt studeren en aan het eind toch wilt uitroepen: nu zie ik het, nu pas geniet ik!”

Aandacht is er voorts voor technologische ontwikkelingen bij Rodenstock op het gebied van optische meetinstrumenten voor oogheelkundig onderzoek. Zien is meer dan een moment, een ogenblik. Zien zet een heel systeem automatisch aan het werk. Een artikel laat dat zien aan de hand van twee bijzondere foto’s. Deze verrassing en vele andere wetenswaardigheden vindt de lezer in deze uitgave en in andere uitgaven van het tijdschrift “Sehen”.


Gerelateerde artikelen