Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (54a)

21 augustus 2023

Onze belangstelling voor het fenomeen van de optische illusies werd misschien wel ontwikkeld in de 60-er jaren van de 20e eeuw. In die periode was ik werkzaam in mijn praktisch jaar van mijn schoolopleiding, op een afdeling van het laboratorium voor Transmissie op de Technische Hogeschool in Delft aan de Kanaalweg. In hetzelfde gebouw van de TH-Delft was toen het TTC - Technisch Tentoonstellingscentrum gevestigd.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (54a)

Optische fenomenen en visueel bedrog

In dit actieve centrum werd één van de eerste Nederlandse hologrammen getoond. Ook het verschijnsel van visuele illusies, optische verwisselingen en optisch bedrog stond centraal in de gehouden thema-exposities. In die tijd is bij uitgeverij Nauka in Moskou in het jaar 1964 een eerste druk verschenen van het zeer waardevolle educatieve boekje van auteur Ivan D. Artamonow.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (54a) - 2 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (54a) - 3

Al snel was er een Duitse vertaling op de markt verkrijgbaar, die werd uitgegeven door uitgeverij B. G. Teubner in Leipzig, met in het jaar 1969 al een vierde druk op de markt. Van deze publicatie hebben wij inmiddels vijf drukken verzameld in onze collecties met boeken, brochures, tijdschriften en andere publicitaire vormen en uitvoeringen. Op slechts enkele kleine wijzigingen en aanvullingen na is de informatieve inhoud van alle vijf getoonde uitgaven gelijk. (Wordt vervolgd).