Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (5b)

20 april 2019

In het algemeen wordt de Brits-Hongaarse wetenschapper Dennis Gabor beschouwd als de vader van de holografie (een driedimensionale beeld- en registratietechniek). Inmiddels zijn er meer dan zeven decennia verstreken nadat er voor het eerst sprake was van het ontstaan van een hologram.

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (5b)

Wat is holografie?

In 1948 maakten Dennis Gabor en zijn assistent Ivor Williams met gefilterd licht, afkomstig van een kwikbooglamp, het allereerste hologram. Dennis Gabor was als wetenschapper verbonden aan het onderzoekslaboratorium van de Engelse firma British Thomson-Houston Company Ltd. te Rugby. Op 15 mei 1948 verscheen in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Nature zijn beroemde artikel "Microscopy by Reconstructed Wave-fronts".

Een artikel over het verbeteren van de kwaliteit van het beeld van de elektronenmicroscoop. Hij beschreef een methode om niet het beeld zelf fotografisch vast te leggen, maar wel het interferentiepatroon van het door het waargenomen voorwerp gereflecteerde golffront met dat van een golffront afkomstig van de gebruikte lichtbron in de elektronenmicroscoop. Daarmee legde Dennis Gabor een grondslag voor het verklaren van de theorie van de holografie en het realiseren van een hologram.

Bij de reconstructie van de opgeslagen informatie in zijn eerste hologram kwamen de namen van drie natuurkundigen naar voren, te weten de wetenschappers Augustin Jean Fresnel, Christiaan Huygens en Thomas Young. De opmars van de holografie kon beginnen. (Wordt vervolgd).

Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (5b) - 2 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (5b) - 3 Van een onschatbare waarde voor liefhebbers van illusies (5b) - 4
Hongarije, 9 mei 2000, 2000 Ft met hologram, Mi. 256.

Wat is holografie?, J. de Jong, Technische Hogeschool Delft - TTC, 1981, 30 pagina’s.