Zien en waarnemen in de tijd van de middeleeuwen

14 mei 2014

Gedurende de tijd van de latere periode in de Middeleeuwen werden de mensen zich steeds meer bewust van het proces van zien en waarnemen, ontstond er een bewustwording van visuele aspecten en het verschijnsel van optische afwijkingen.

Zien en waarnemen in de tijd van de middeleeuwen

Seeing and Being Seen in the Later Medieval World

Aan de hand van verhandelingen, brieven en andere publicaties van Roger Bacon, Peter Aureol en Nicholas of Autrecourt en in relatie tot een aantal richtlijnen van predikanten, biechtvaders en gelovigen, geeft de auteur Dallas Denery de boeiende en verrassende historie van het ontstaan van de interesse van mannen en vrouwen voor het fenomeen van onze waarneming. Het boek geeft op aangename wijze een beeld van de interdisciplinaire relaties tussen het religieuze leven van dit tijd, de kennis van de visuele waarneming en de theologie. De auteur brengt significante details uit die Middeleeuwse periode tot leven bij de lezers, met de zekerheid dat zij geprikkeld raken over gebeurtenissen en feiten uit het dagelijks leven. Religie en theologie speelden een belangrijke rol in het voortbrengen van kennis, ervaring en uitwisseling van eigen ontdekkingen. De Engelse geleerde Roger Bacon (1214-1294) was een belangrijke denker van zijn tijd. Hij paste de meetkunde toe op de wetenschap van het licht en pleitte voor hervorming van de theologische studie. Een bijzonder boek voor de liefhebbers.

ISBN 978-0-521-10893-5, “Seeing and Being Seen in the Later Medieval World”, Dallas G. Denery II, Cambridge University Press, 2009, 202 pagina’s.