Zintuigelijke indruk vormt basis voor visuele perceptie

12 mei 2014

Het studie- en referentieboek “Aisthesis” beschrijft vanuit verschillende gezichts- en ervaringspunten waarnemingsprocessen en visualiseringsvormen in de kunst, techniek en in het gewone dagelijks leven.

Zintuigelijke indruk vormt basis voor visuele perceptie

Aisthesis

De kern van de moderne benadering van onze visuele waarneming ligt bij de leer van de esthetica en filosofie. De esthetica geldt als de leer van de zintuiglijke waarneming en in meer specifieke zin in de tak van de filosofie die zich bezighoudt met schoonheid en kunst. De Duitse filosoof Alexander Gottlieb Baumgarten introduceerde de term 'esthetica' in 1735 voor het eerst om er een zelfstandige filosofische discipline mee aan te geven. Heel nieuw was het vakgebied toen echter niet. Al bij Plato en Aristoteles kwamen ideeën over schoonheid en kunst al naar voren. Vanuit een bundeling van voordrachten tijdens een internationaal congres in Regensburg is een studieboek ontstaan met een bijzondere benadering van de visuele perceptie. Internationale experts bespreken de stand van zaken op het gebied van onderzoek en experimenten in de visuele waarneming. Vakgenoten werkzaam in de vakgebieden psychologie, fysiologie, filosofie, visuele waarneming, multimedia en studenten en docenten Perceptie vinden een schat aan nieuwe inzichten en unieke benaderingen. Maar ook anatomische en fysiologische achtergronden zijn behandeld. Van extra waarde is de aandacht voor kunst en film in de relatie tot onze visuele perceptie.

ISBN 978-3-7954-2241-7, “Aisthesis”, Christoph Wagner, Mark W. Greenlee en Christian Wolff, Verlag Schnell & Steiner, 2013, 270 pagina’s.