Zorg voor je zintuigen moet al heel jong geleerd worden

5 april 2014

In de serie Mijn Eerste Docuboek komen kinderen van alles te weten over dagelijks voorkomende onderwerpen. Voor de leeftijdsgroepen 7- en 8-jarigen zijn inmiddels tientallen boekjes voor onderwijsdoeleinden beschikbaar gekomen. In deze reeks nonfictieboeken worden de jonge lezers geholpen bij het ontdekken en begrijpen van de wereld om hen heen.

Zorg voor je zintuigen moet al heel jong geleerd worden

Zien

In het boekje ‘Zien’ krijgt de leerling veel te weten over de zintuigen en in het bijzonder het zien. Door het gebruik van groot formaat foto’s en korte heldere teksten ontdekken zij de belangrijkste onderdelen van het oog en ervaren zij verschillende onderdelen van onze visuele waarneming. Twee kleine testjes en een verklarende woordenlijst sluiten dit leerzame boekje voor school en het gebruik in de familiekring af.

Het leerlingenboekje ‘Blind zijn’ maakt deel uit van de informatieve reeks boekjes waarin aan jonge lezers wordt uitgelegd hoe het is om een bepaalde aandoening of ziekte te hebben. Daarbij is er tevens aandacht voor hulp en welke hulpmiddelen er zijn. Door het boekje ‘Blind zijn’ ervaren kinderen dat het slecht kunnen zien of het blind zijn in meerdere leeftijdscategorieën voorkomen en dat deze personen door bepaalde aanpassingen en hulpmiddelen in het dagelijks leven kunnen functioneren. Ook in deze uitgave vindt de leerling grote foto’s en eenvoudige toelichtingen op het onderwerp. De tekening van het oog geeft de belangrijkste onderdelen om te kunnen zien weer. Ook wordt verklaard hoe blindheid ontstaat en met welke hulpmiddelen slechtzienden toch mee kunnen doen met het lezen van teksten of het zien van beelden. Extra aandacht is er voor de blindengeleidehond en het bekende brailleschrift. Het boekje sluit af met een overzicht van andere uitgaven van de uitgever en een compacte verklarende woordenlijst.

Zorg voor je zintuigen moet al heel jong geleerd worden - 2

ISBN 978-90-5566-683-6, “Zien”, Mary Mackill, Uitgeverij Ars Scribendi, 2011, 25 pagina’s.

ISBN 978-90-5566-553-2, “Blind zijn”, Angela Royston, Uitgeverij Ars Scribendi, 2010, 32 pagina’s.


Gerelateerde artikelen