Kleur

Met kleur creëert men licht en donker, een warmgevoel of koude rillingen. Kleur beïnvloedt stemmingen en roept herinneringen op. Woon- en verblijfruimten kunnen door kleur ongezellig en onvriendelijk ervaren worden of krijgen juist veel waardering door kleurgebruik. Kleur kan ook gevaarlijk zijn bij vormen van kleurenblindheid en kan genezing inzetten bij bepaalde patiënten. Kleur is politie, gezag, zegen, aura, vreugde, inspiratie, liefde, natuur en voor een visueel verschijnsel.Kleurentheorie van Goethe blijft inspirerend en boeiend (2)

Kleurentheorie van Goethe blijft inspirerend en boeiend (2)

17 oktober 2019 in Optica, Kleur, Wetenschappelijk Gezien vanuit de moderne benadering van de fysica haalt de auteur twee vermaarde wetenschappers en hun visie en karakteristieke meningen op de kleurentheorie en kleurenleer van respectievelijke Goethe en die van Newton naar voren en wel door de onderzoekers Paul Niggli (1888-1953) en Werner Heisenberg (1901-1976). Beiden denken verschillend over de rol van de natuurwetenschap en de betekenis voor de bewoners van onze wereld. Lees verder...

Kleurentheorie van Goethe blijft inspirerend en boeiend (1)

Kleurentheorie van Goethe blijft inspirerend en boeiend (1)

17 oktober 2019 in Optica, Kleur, Wetenschappelijk De kleurenleer van Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) blijft velen prikkelen en boeien, omdat de basis van zijn leer en de strekking ervan in het praktisch gebruik afwijkt van de algemeen gebruikte theorie van kleur opgesteld door Isaac Newton. In de compacte uitgave “Zum Studium von Goethes Farbenlehre” neemt de auteur de lezers mee in de historie van Goethes natuurwetenschappelijke beschouwingen, die hij verkreeg door resultaten uit zijn licht en kleur experimenten met zijn zelf vervaardigde prisma verder uit te werken. Lees verder...

Inleiding kleurenleer voor gebruik door kunstschilders

Inleiding kleurenleer voor gebruik door kunstschilders

22 september 2019 in Kunst, Kleur, Visuele waarneming Met het boek “De schilder en zijn kleuren” beschikt de lezer over een publicatie met een heldere en geïllustreerde behandeling van de grondbeginselen van kleurenleer. Kennis over algemene kleurenleer vormt een basis voor effectief en gewaardeerd kleurgebruik voor allen die zich met de schilderkunst vertrouwd willen maken en om daarmee aantrekkelijke kunst te realiseren. Lees verder...

De fascinerende wereld van kleuren in alfabetisch beeld

De fascinerende wereld van kleuren in alfabetisch beeld

21 september 2019 in Kleur, Multimedia, Visuele waarneming Kleuren zijn zintuiglijke verschijningen, die overal waar we zijn ons aanspreken of afstoten. Bij het kiezen van onze kleding, het ontwerpen en inrichten van onze woning, op de straat, in de kunst en in de reclame, in de natuur en in beeldmedia heeft kleur een belangrijke invloed op de beleving van de gebruikers van die ruimten of situaties. Lees verder...

Historie en wetenschap van het visueel fenomeen kleur (2)

Historie en wetenschap van het visueel fenomeen kleur (2)

18 augustus 2019 in Kleur, Wetenschappelijk, Onderwijs Zij geeft daarin aan dat het boek lezers informeert over resultaten van algemeen en wetenschappelijk onderzoek, ontdekking en weergeven van kleuren aan de hand van historische schilderwerken, grafische drukkunst en literatuur. Door de geschiedenis heen hebben kunstenaars, filosofen en wetenschappers gewerkt aan het ordenen, verklaren en afbeelden van het zichtbare kleurenspectrum. Lees verder...

Historie en wetenschap van het visueel fenomeen kleur (1)

Historie en wetenschap van het visueel fenomeen kleur (1)

17 augustus 2019 in Kleur, Wetenschappelijk, Onderwijs Nauwelijks een ander zintuiglijke indruk is zo nauw verbonden met het gevoel als de perceptie van kleuren. Maar wat zijn eigenlijk kleuren? Hoe ontstaan zij? Hoe verwerken kunstenaars kleuren in kunstwerken en -uitingen? Welke invloeden hebben kleuren op de mens? Hoe heeft de omgang met kleuren in de loop van de tijd zich ontwikkeld? Op deze en vele andere kleurrijke vragen geeft het voortreffelijke studie- en referentieboek “De geschiedenis van kleuren” heldere, interessante en vooral waardevolle antwoorden en verklaringen. Lees verder...

Principes van de kleurenleer voor toepassingen verklaard

Principes van de kleurenleer voor toepassingen verklaard

30 juli 2019 in Kleur Het leer- en praktijkboek “Grondbeginselen van de kleurenleer” bevat alle tips, informatie, wetenswaardigheden en voorbeelden, die men als beginner in de kunst van het schilderen over de kleurenleer zou moeten weten. Overzichtelijke weetjes in gekleurde kaders en talrijke voorbeelden met toepassingsmogelijkheden geven de kunstenaars een zeer bruikbaar overzicht van de soms lastige theoretische grondbeginselen van de kleurenleer en het begrijpen van verschillende eigenschappen van kleur, die merkbaar zijn bij onze visuele waarneming. Lees verder...

Ibn al-Haytham: de man die vertelde hoe wij waarnemen

Ibn al-Haytham: de man die vertelde hoe wij waarnemen

27 juli 2019 in Optica, Kleur, Visuele waarneming De Arabische geleerde Ibn al-Haytham, ook bekend als Al-Hasan Ibn al-Haytham, leefde en werkte in de 10e en 11e eeuw. In de literatuur wordt zijn naam ook geschreven als de Latijnse notatie Alhazen. Hij gold als een expert in de vakgebieden wis- en natuurkunde. Wereldbekend werd hij door zijn experimenten en ontdekking van eigenschappen van licht en de wijze waarop wij zien en waarnemen. Lees verder...

Kleurontwerpen ruimtelijk positioneren en waarnemen (3)

Kleurontwerpen ruimtelijk positioneren en waarnemen (3)

9 juli 2019 in Kleur, Wetenschappelijk, Visuele wa.. Elk onderdeel van de functie van kleur is apart behandeld. De auteurs laten zien hoe kunstenaars en kleurontwerpers met voornamelijk geometrische vlakverdelingen unieke composities kunnen maken op het “witte” doek of op wanden en vloeren van verblijfsruimten. In de tweede helft van deel 2 gaan auteurs in op toepassingen van kleur in architectonische situaties en omgevingen. Lees verder...

De historie van het familie-leven van J.W. von Goethe

De historie van het familie-leven van J.W. von Goethe

9 juli 2019 in Kunst, Kleur, Wetenschappelijk Over het boeiende en inhoudelijke leven van Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) en over alle familieleden is al veel geschreven en gepubliceerd. Daarom is het extra verwonderlijk dat er nu weer een publicatie over deze grote Duitse dichter en natuurwetenschapper is verschenen. Lees verder...

Nieuwere artikelen Oudere artikelen