Cijfers en getallen al eeuwig aanwezig

19 juni 2013

Getallen vormen de basis van ons bestaan en slechts weinigen realiseren zich dat de cijfers en getallen, die wij dagelijks zien of gebruiken, niet meer weg te denken zijn uit de dagelijkse praktijk. Wat zou het leven zijn zonder getallen? We leven in getallen, praten in getallen en kijken naar getallen voor ons vermaak. Cijfers en getallen regelen ons leven, wekken ons, geven aan waar we heen gaan en hoe en vertellen ons wanneer we vertrekken.

Cijfers en getallen al eeuwig aanwezig

The Book of Numbers

Duizenden jaren geleden was er nog geen onderscheid tussen wetenschap en religie en vormden cijfers en getallen de sleutel tot het begrijpen van het universum. Inmiddels speelt de wetenschap meer dan ooit een hoofdrol in het begrijpen van het leven en ons bestaan. Ook symbolen zijn belangrijke objecten voor communicatie tussen personen. Symbolen als π, ∞, е en √ hebben al eeuwen een getalsbetekenis.

Auteur Peter J. Bentley weet op boeiende wijze de lezers mee te nemen op zijn vele ontdekkingstochten door de geschiedenis van de wiskunde om daarmee geheimen van cijfers en getallen te ontrafelen en er onderhoudend over te schrijven. Vormen van getallen, zoals priemgetallen, even en oneven getallen, binaire getallen, geluks- en ongeluksgetallen zijn behandeld in de context van onderzoek en wetenschap en het functioneren ervan in de praktijk. Het onderzoekswerk van vele wetenschappers is uitgebreid en verrassend besproken. Een uiterst leerzaam en inspirerend boek voor wiskundigen en als studiemateriaal.

ISBN 978 1 844033 96 6, “The book of numbers”, Peter J. Bentley, Cassell Illustrated, 2008, 272 pagina’s


Gerelateerde artikelen