Gezichtsherkenning voor betrouwbare identificatie

5 juni 2013

Het herkennen van gezichten is één van de belangrijkste verworvenheden van de mens. We kunnen zelfs leeftijd en sekse van andere personen beoordelen en zijn ook in staat om bijzondere kenmerken op het gezicht van personen te reproduceren.

Gezichtsherkenning voor betrouwbare identificatie

The role of facial and body motion for the recognition of identity

Onderzoek naar gezichtsherkenning staat al jaren lang in het middelpunt van de belangstelling bij de overheid vanwege formaliteiten bij persoonsidentificaties bij de grenzen, in treinen en op vliegvelden. Door een toenemende vraag naar snellere herkenning van bewegende objecten en van langslopende personen is onderzoek gedaan naar mogelijkheden van digitale registratie en vergelijking met opgeslagen digitale gegevens. Bewegende gezichten kunnen maar moeilijk door proefpersonen representaties herkend worden.

Vandaar dat er veel onderzoeken en experimenten plaatsvinden voor het realiseren en opslaan van betrouwbare digitale beelden van driedimensionale stilstaande en van bewegende objecten. Voor promotie naar een titel in de natuurwetenschappen heeft de auteur van dit wetenschappelijke werk een diepgaand onderzoek gedaan naar de stand van zaken van systemen, methoden en ervaringen en de mogelijkheden in de toekomst bij het betrouwbaar opnemen en reproduceren van bewegende gezichten en lichamen van personen.

De auteur laat de lezer kennismaken met de resultaten uit vele experimenten en beschrijft drie bruikbare theorieën om met succes een bewegend gezicht digitaal te herkennen, op te slaan en te vergelijken met reeds opgeslagen digitale gezichtsherkenningen en lichaamsprofielen en -kenmerken. Het geheel is een waardevolle dissertatie, die zeker bijdraagt aan een verrijking van ervaring en inspiratie tot meer onderzoek om digitale identificatie representatief en veilig en betrouwbaar mogelijk te maken.

ISBN 978 3 8325 1579 9, “The role of facial and body motion for the recognition of identity”, Karin S. Pilz, Logos Verlag, 2007, 143 pagina’s


Gerelateerde artikelen