Onderzoeksmethoden voor oogheelkundigen

4 juni 2013

Oogartsen, optometristen, opticiens en vele andere personen, die werken in het veld van de oogheelkunde, werken bijna dagelijks met apparaten en methoden om onze ogen te onderzoeken. Daarbij wordt een zware wissel getrokken op de juiste diagnose om eventuele tekortkomingen aan te pakken en om ziekten te genezen. Het kiezen van de diagnostische methode vraagt om kennis en ervaring vooraf.

Onderzoeksmethoden voor oogheelkundigen

Augenärztliche Untersuchungsmethoden

Met de gedetailleerde informatie in het studie- en referentieboek “Oogheelkundige Onderzoeksmethoden” heeft de oogarts en iedereen werkzaam in het vakgebied van de Oogheelkunde een zeer uitgebreid document beschikbaar met diagnostische methoden, systemen en apparaten, die op dit moment beschikbaar zijn en dagelijks worden toegepast. De inhoud beschrijft de praktijksituatie van de oogarts en geeft voorbeelden van diagnoses in relatie tot uitkomsten van uitgevoerde onderzoeken.

Meerdere vooraanstaande oogartsen en andere experts in de oogheelkunde geven hun specifieke ervaringen in woord en beeld. Daardoor vinden gebruikers van dit boek zeer bruikbare voorbeelden om direct in hun eigen praktijk te gebruiken of hun specifieke kennis aan te vullen. Ook is informatie gegeven over biometrie en andere moderne en innovatieve beeld- en informatietechnieken voor oogartsen. De derde en sterk uitgebreide druk van dit waardevolle referentiewerk bevat door een deskundige benadering van het thema van de oogheelkunde een praktische schat aan voorbeelden van geslaagde diagnoses en behandelmethoden. Ook evaluaties van individuele gevallen zijn besproken.

Alle begrippen uit de oogheelkunde zijn overzichtelijk behandeld in heldere tekst, tabellen, figuren, in verdiepende kaders en in kleurrijke afbeeldingen. Het boek start met informatie over de functionele onderzoeksmethoden voor het vaststellen van de uitgangssituatie bij personen. Begrippen als kleurzienstoornis, refractie en alle andere basiseigenschappen van het oog en het zien en waarnemen zijn op duidelijke wijze beschreven.

Afwijkingen in het functioneren van onze ogen zijn eveneens gedetailleerd behandeld en met vele afbeeldingen stap voor stap in beeld gebracht. Alle beschikbare apparaten en methoden voor onderzoek en diagnoses zijn eveneens voortreffelijk op praktische wijze en aan de hand van voorbeelden behandeld en uitgewerkt. Elke oogarts kan direct zijn favoriete methode kiezen en door de afbeeldingen heeft hij direct de beschikking over referentiebronnen. Elk onderwerp sluit af met een overzicht van aanbevolen literatuur en het geheel sluit af met een trefwoordenregister.

De inhoud is bijzonder geschikt voor het gebruik door universitaire studenten, voor artsen in opleiding, voor beginnende en ervaren oogartsen. Maar ook opticiens en optometristen vinden op een ontspannen wijze alle grondbeginselen en praktische uitvoeringen van diagnostische methoden in de oogheelkunde.

ISBN 978 3 13 142473 0, “Augenärtztliche Untersuchungs-methoden”, Peter Kroll, Michael Küchle en Hans Joachim Küchle, Georg Thieme Verlag, 2008, 620 pagina’s


Gerelateerde artikelen