Dada en surrealisme in een uitgebreid kunstperspectief (2)

1 mei 2022

In zijn introductie op de inhoud en doelstelling van het studie- en referentieboek “A Companion to Dada and Surrealism” geeft Hopkins eerst een historisch beeld van de start van Dada en de geleidelijke komst van het surrealisme. Dada startte in 1916 in Zürich in een klein zaaltje van het cabaret en na een turbulente vergadering.

Dada en surrealisme in een uitgebreid kunstperspectief (2)

A Companion to Dada and Surrealism

Opgezet door een groep ontevreden, onverzettelijke dichters, artiesten en kunstenaars groeide snel uit tot een van de meest gelauwerde en invloedrijke stromingen in de moderne kunst. Het surrealisme, dat er in bepaalde opzichten op volgde, officieel gelanceerd in 1924, is aantoonbaar nog bekender geworden.

Het boek biedt ten eerste een uitgebreid overzicht van Dada en surrealisme, opgesteld door een groep van de beste wetenschappers die momenteel in het veld werken. Ten tweede bouwt dit boek resoluut voort op bestaande wetenschap, biedt het een aantal beschrijvingen van de huidige staat van denken over centrale onderwerpen en biedt het, vooral in het tweede en derde deel van het boek, een selectie van thematisch gecodeerde essays die nieuwe bijdragen leveren aan de studie van dada en surrealisme, waardoor onze kennis ervan aanzienlijk wordt uitgebreid en verrijkt.

Dada en surrealisme in een uitgebreid kunstperspectief (2) - 2 Dada en surrealisme in een uitgebreid kunstperspectief (2) - 3
Postzegels vullen op een verrassende en leerzame wijze kennis aan over het gekozen onderwerp.

Het geheel aan essays is verdeeld over drie hoofdstukken, te weten in “Historische ontwikkelingen, locaties en posities”, “Thema’s en inter-pretaties” en “Verdere ontwikkelingen en actuale situaties”. Duidelijk is aangegeven dat beide stromingen vooral in de eerste decennia een succesvolle groei doormaakten. Door het oorlogsgeweld kregen meerdere kunstenaars een aangepaste kijk op hun creatieve activiteiten en zagen kunstkenners dat terug in hun oeuvre. Dit zeer waardevolle kunstdocument geeft feiten uit het verleden weer, zorgt voor een herdefinitie van het onderzoeksveld en is van onschatbare waarde voor wetenschappers, docenten, studenten en kunstliefhebbers.

ISBN 978-1-119-23822-5, “A Companion to Dada and Surrealism”, David Hopkins, Wiley Blackwell, 2016, 478 pagina’s, £ 37.95.