Dada en surrealisme in een uitgebreid kunstperspectief (1)

1 mei 2022

De kunststromingen Dada en surrealisme zijn met stip twee van de meest invloedrijke, provocerende en intellectuele kunstrichtingen in de 20e eeuw. Beide veel besproken, vernieuwende en meestal in bepaalde kunstkringen bekritiseerde kunstuitingen brachten vooral in het eerste gedeelte van de 20e eeuw controversiële objecten, installaties, collages, schilderwerken en sterk afwijkende kunstuitingen in de wereld van een redelijk stabiele historisch gevormde kunstwereld.

Dada en surrealisme in een uitgebreid kunstperspectief (1)

A Companion to Dada and Surrealism

Daaraan is zelfs de Bauhauscultuur aan toegevoegd. De machtig mooie publicatie “A Companion to Dada and Surrealism” biedt, als een aanvulling op onze kennis over Dada en surrealisme, een uitstekend overzicht van veel resultaten uit nieuw uitgevoerd onderzoek naar de verdere ontwikkelingen en invloeden op de kunstwereld door tientallen deskundigen en wetenschappers uit het internationale onderzoeksveld.

Het boek combineert een deskundige synthese van de nieuwste wetenschap met niet eerder gepubliceerde onderzoeksresultaten, biedt een gedetailleerde terugblik naar de historische ontwikkelingen en een geeft diepgaande en innovatieve discussie over thematische gebieden zoals de aanloopsituatie, de natuurlijke ontwikkeling, de tegencultuur, de criminaliteit, de seksualiteit en een beschouwing over man/vrouw-situatie en natuurlijk een beeld over de actuele situatie en de waarderingen voor deze vormen van kunst.

Aan de inhoud van dit belangrijke kunstdocument heeft een groep van 25 kunst- en cultuurdeskundigen onder aansturende leiding van mede auteur David Hopkins met hun bijdragen in de vorm van essays meegewerkt. Elke auteur benadert de onderwerpen door een eigen stijl van onderzoek en bewerkingen van de verzamelde onderzoeksresultaten. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-1-119-23822-5, “A Companion to Dada and Surrealism”, David Hopkins, Wiley Blackwell, 2016, 478 pagina’s, £ 37.95.