De kunstgeschiedenis op een inspirerende wijze besproken (2)

8 november 2022

Daar is de auteur het niet mee eens en hij gelooft heilig dat kunstgeschiedenis een alledaags onderwerp is geworden, omdat het gaat over het gemeenschappelijke culturele erfgoed van de mensheid. Kunstgeschiedenis weerspiegelt de menselijke evolutie. Het toont de creatieve waarde van de mensheid door de eeuwen heen, van grot tot kasteel, jungle hut tot stedelijke hoogbouw.

De kunstgeschiedenis op een inspirerende wijze besproken (2)

Art History For Dummies

Elk tijdperk gedurende de laatste 30.000 jaar heeft een afdruk van zichzelf in zijn kunst achtergelaten. In dit boek werpt de auteur zich op als een cultuurgids door de wereld van de kunstgeschiedenis. De tour bevat voorbeelden van de grootste kunst en architectuur ooit gemaakt. De belangrijkste kenmerken van deze werken en structuren zijn uitgebreid besproken.

Bij die besprekingen stelt hij mogelijke interpretaties voor waarvan hij hoopt dat ze lezers inspireren om de eigen interpretaties te maken. Hij heeft een reeks aan pittige anekdotes en kleurrijke feiten toegevoegd aan elk specifiek begrip of onderwerp om elke onderbreking bij het lezen extra aantrekkelijk te maken. De toevoeging “for dummies” aan de boektitel zal liefhebbers van de kunstgeschiedenis zeker niet mogen afschrikken.

De kunstgeschiedenis op een inspirerende wijze besproken (2) - 2
Zomer, Giuseppe Arcimboldo (1527-1593).

De inhoud van dit zeer interessante en inspirerende kunstboek is absoluut geschikt voor studenten en docenten kunsthistorie en voor iedereen die meer willen weten over achtergronden in de gevarieerde richtingen in de kunstwereld. Het boek bevat zes hoofdstukken, die elk meerdere paragrafen bevatten.

Na een ruime informatieve inleiding over het ontstaan en de vele stappen in de verdere ontwikkelingen van kunst en de belangrijkste bekende kunststromingen bespreekt de auteur de ontdekkingen van de eerste kunstuitingen, die dateren uit de periode van ruim 90.000 jaar voor het begin van onze jaartelling. Al snel daarna is er informatie over Griekse, Egyptische en Romeinse kunstafbeeldingen. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-1-119-86866-8, “Art History For Dummies”, Jesse Bryant Wilder, John Wiley & Sons Publishing, 2022, 2e druk, 432 pagina’s, € 30,90.


Gerelateerde artikelen