De uitvinding van het plastic staat nu in de schijnwerpers

29 augustus 2019

Het woord of begrip plastic staat elke dag wel ergens op een negatieve manier in het nieuws en maar zelden op positieve wijze. Terwijl wij het hebben over een belangrijke uitvinding in de recente geschiedenis, die wij toen kunststof noemden. De naam kunststof is inmiddels uitgegroeid tot een reeks van benamingen en soorten, die ondermeer samenhangen met een oneindige reeks van uitvoeringen en toepassingen.

De uitvinding van het plastic staat nu in de schijnwerpers

Plastic: van zegen tot vloek

Maar onze zorgen over de explosieve toename aan verspilling en milieuvervuiling worden steeds meer gedeeld door organisaties en overheden, die gezamenlijk zoeken naar oplossingen om niet letterlijk te verstikken in onze bergen aan plastic en andere kunststoffen.

In de reeks cahiers van de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij verscheen over dit in onze maatschappij zo centraal staande onderwerp onlangs de publicatie Plastic, met de waarschuwende ondertitel “Van zegen tot vloek”. Toonaangevende wetenschappers en andere deskundigen geven op een open wijze beelden over het ontstaan van kunststof, de productie, de varianten, de toepassingen, de voordelen, de nadelen, de bedreigingen voor mens, dier, natuur, milieu en het voortbestaan van de wereld.

Na het lezen van de artikelen heeft de lezer naar verwachting een antwoord op de vraag: “Kunnen we het plasticmonster nog temmen door recycling of door gebruik van andere grondstoffen?” De huidige Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, heeft in februari van dit jaar met 75 grote bedrijven een pact gesloten om het gebruik van plastic te verminderen en om plastic 100 % recyclebaar te maken.

ISBN 978-90-73196-95-7, “Plastic: van zegen tot vloek”, Stichting Biowetenschappen en Maatschappij, 2019, 78 pagina’s. Bestelling via www.biomaatschappij.nl zijn mogelijk.


Gerelateerde artikelen