Dimensionale kunstwerken in een historisch perspectief (1)

31 maart 2020

Het referentie-, studie- en leerboek “From Space in Modern Art to a Spatial Art History” richt zich op kunstzinnige concepten van ruimtelijke theorieën en praktijken in de eerste helft van de twintigste eeuw. Dit boek maakt deel uit van een serie van interdisciplinaire wetenschappelijke publicaties, waarin concepten en realisaties van het dubbele perspectief van tijd en ruimte in kunstzinnige uitingen centraal staan in relatie tot sociaal-culturele- en levenswereldconcepten van personen over zichzelf en in mediabeelden.

Dimensionale kunstwerken in een historisch perspectief (1)

From Space in Modern Art to a Spatial Art History

In de aangegeven periode van de 20e eeuw kwam de eerste uitgave van het rijk geïllustreerde tijdschrift Circle op de markt, onder redactie van auteurs Naum Gabo, Ben Nicholson en Leslie Martin, met tekstbijdragen van Marcel Breuer, Le Corbusier, Maxwell Fry, Henry Moor, Piet Mondriaan, Sigfried Giedion, László Moholy-Nagy, Jan Tschichold en Herbert Read. De strekking van de inhoud diende als springplank voor het overbrengen van de avant-garde opvattingen over ruimte.

In die periode betoogden meerderen dat theorieën en praktische invulling van ruimten een belangrijke rol speelden in de ontwikkeling van de moderne constructivische kunst. Het boek geeft aan en analyseert een nieuwe methodologie, genaamd ruimtelijke kunstgeschiedenis, die rekening houdt met constructieve en sociale aspecten bij analyses van dingen, in de breedste zin gedefinieerd als alles dat kan worden uitgewisseld, inclusief kunstobjecten en geschreven vertellingen. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-11-059493-5, “From Space in Modern Art to a Spatial Art History”, Jutta Vinzent, Walter de Gruyter Verlag, 2020, 233 pagina’s.