Door experimenteren leren van visuele waarnemingen

30 maart 2020

De CD-ROM “Adelaarsoog” (in een uitvoering in vijf talen) bevat 30 educatieve spellen - elk met 2 moeilijkheidsgraden - voor diagnose en training van motorische vaardigheden en visuele perceptie bij kinderen. Het deelnameniveau van kijkers en spelers wordt vooraf vastgesteld voor elk van de drie deelnemende groepen voor de tien spellen, respectievelijk de tien testen.

Door experimenteren leren van visuele waarnemingen

Eagle-Eye

Groep A verwijst naar een algemene leesvaardigheid, terwijl groepen B en C een visuele flexibiliteit aangeven. De moeilijkheidsgraad ontstaat door lettergrootte, het contrast, de loopsnelheid en de afleidingsfactoren. Eerste veldtests toonden aan dat lees- en spellingszwaktes kunnen worden geïdentificeerd en verbeterd met het oog van een adelaar. Eagle Eye is zeker ook geschikt voor vroege detectie van hoogbegaafdheid bij kinderen.

Met de inhoud van deze CD-ROM kunnen ook leesproblemen en schrijfproblemen in een vroegtijdig stadium worden opgespoord. De resultaten van de testen kunnen vergeleken worden met vooraf opgestelde normen. Door een vergelijking met eerdere resultaten van de onderzoeken en de daaruit ontwikkelde genormaliseerde waarden kan vastgesteld worden of er sprake is van een achterstand of van een bepaalde begaafdheid.

Door experimenteren leren van visuele waarnemingen - 2

Getest worden onder andere verschillen tussen de waarneming en het opnemen van letters en cijfers. Getest worden tevens herkenningen en onderscheidingen van symbolen en vormen. Als moeilijkheidsgraad hebben de bedenkers van de testen verschillende vormen ontwikkeld die veel op elkaar lijken en toch verschillend zijn.

Er zijn leesoefeningen en spellingsoefeningen uitgewerkt. In het rijtje huis hans hand hond is het noodzakelijk om de afzonderlijke letters te spellen om zo te kunnen ontdekken of er misschien sprake is van een verstoring in herkenning. De meeste testen kunnen in volledige zelfstandigheid worden uitgevoerd door de kinderen. Met een volwassene in de buurt is alles eenvoudiger.

ISBN 3-7266-0047-7, “Eagle-Eye”, Hunziker Multimedia, 2000, CD-ROM, met handleiding voor het gebruik en informatie voor ouders.