Dimensionale kunstwerken in een historisch perspectief (2)

1 april 2020

Voortbouwend op deze concepten en recente theorieën over ruimte brengt deze publicatie een beeld van historische ontwikkelingen in ruimtelijke kunstuitingen als fysieke spiegels van de maatschappij. De eerste vormen van bewegende ruimtelijke kunstuitingen worden al zichtbaar en de maatschappelijke en publiekelijke belangstelling voor een nieuwe vorm van kunst is merkbaar: vormen van stille en actieve kinetische kunst.

Dimensionale kunstwerken in een historisch perspectief (2)

From Space in Modern Art to a Spatial Art History

Het grootste deel van dit boek is geschreven tijdens een periode van onderzoek in het Max Weber Centre in Erfurt (D). Zeer uitgebreid gaat de auteur van dit bijzondere studieboek in op de komst van het magazine Circle, op de inhoud en de betekenis voor de kunstwereld ervan. En dat allemaal in een tijd van sterke opkomst van het surrealisme en een zekere dominantie van de nieuwe stroming in de moderne kunst in musea, galerieën, exposities en kunstbeurzen.

In het boek vinden lezers en de gebruikers ervan voor studiedoeleinden afbeeldingen van constructieve kunst van Henry Moore (1898-1986), Naum Gabo (1890-1977) en van Barbara Hepworth (1903-1975). Na de uitgebreide inleiding over de specifieke hoofdonderwerpen vindt de lezer een aantal essays rondom het magazine Circle, een serie van vier bewerkte artikelen van bronnen uit Circle en een terugblik naar het ontstaan en de inbedding in cultuur en maatschappij van de constructieve kunst.

Dimensionale kunstwerken in een historisch perspectief (2) - 2
Linear Construction in Space No.1, Naum Gabo, 1942-3, Tate Collection; afbeelding uit From Space in Modern Art to a Spatial Art History.

Speciale aandacht is er voor de betekenis van de kunst van Naum Gabo en Barbara Hepworth als bijdragen voor waardering door een esthetische perceptie en het begrijpen van ruimtelijk gevormde objecten. Het kunstboek als wetenschappelijk document eindigt met een uitgebreid overzicht van geraadpleegde werken en aanbevolen literatuur en met een trefwoordenregister.

ISBN 978-3-11-059493-5, “From Space in Modern Art to a Spatial Art History”, Jutta Vinzent, Walter de Gruyter Verlag, 2020, 233 pagina’s.