Een fascinerende biografie over een beroemde geleerde

25 januari 2017

De Duitse filosoof, wiskundige en uitvinder Gottfried Wilhelm Leibniz wordt in het algemeen beschouwd als universeel geleerde. Bij het ontwaken had hij zoveel invallen, dat hij bijna de gehele dag nodig had om al zijn ideeën te noteren. Ook had hij een instelling om met zoveel mogelijk geleerden en andere beroemdheden kennis te maken. Zo bouwde Leibniz een reputatie op, waardoor die personen heel graag tot zijn kring wilden behoren.

Een fascinerende biografie over een beroemde geleerde

Der berühmte Herr Leibniz

De auteur schildert een lezenswaardig portret van de bijzondere, moeilijke, gevoelige en zeker beroemde heer Leibniz (1646-1716) door vooral zijn levensverhaal gedetailleerd te vertellen. Natuurlijk komen daarbij uitgebreid zijn wetenschappelijke werkzaamheden aan de orde. In deze levensbeschrijving komen we de mens Leibniz tegen in al zijn sterke momenten, maar maken we ook kennis met zijn zwakheden en zijn on-zekerheden. Daarmee is een spannend en boeiend leven van Leibniz beschreven.

De biografie is chronologisch opgesteld en is verdeeld in 16 hoofdstukken. Leibniz werd op 1 juli 1646 geboren in Leipzig en overleed op 70-jarige leeftijd op 14 november 1716 in zijn woning in Hannover. De omvangrijke biografie bevat 8 kleurafbeeldingen en 60 afbeeldingen in zwart-wit. Door een gedetailleerde wetenschappelijke benadering en bestudering van beschikbare archiefstukken, het gebruik van al eerder gepubliceerde biografieën over Leibniz en een nieuwe bewerking van de in 2000 gepubliceerde biografie door dezelfde auteur is een zeer boeiende uitgave ontstaan.

De auteur geeft beelden van vooroordelen en veronderstellingen over genieën. Duidelijk herkenbaar in zijn beschrijvingen is zijn groeiende liefde en waardering voor Leibniz, zijn zwakheden en nederlagen en zijn sociale opstelling tegenover anderen in het dagelijkse leven van die tijden zijn werkzaamheden. Uit zijn onderzoek naar de werkelijke Leibniz is wel gebleken dat de geleerde vrij gesloten was als persoon en dat vrijwel niemand toegang kreeg tot het innerlijke van hem.

Een fascinerende biografie over een beroemde geleerde - 2 Een fascinerende biografie over een beroemde geleerde - 3 Een fascinerende biografie over een beroemde geleerde - 4
De universeel geleerde G.W. Leibniz (1646-1716) is zeker een inspiratiebron voor zegelontwerpers.

Vanuit de buitenzijde bekeken zocht Leibniz altijd naar de waarheid van beweringen, ontdekkingen en verhandelingen uit de wetenschap en trad regelmatig in discussie met andere beroemde wetenschappers en filosofen. Hij bemoeide zich met de politiek en niet altijd met succes! De nieuwe uitgebreide publicatie verscheen ter gelegenheid van de aandacht voor de 300e sterfdag van de bijzondere man, die aangaf zeer gelukkig te zijn met zijn ontmoeting met Huygens in de herfst van 1672.

De lezer voelt als het ware de spanning en opwinding bij de nog jonge geleerde. Door de aanvullende onderzoeken is inmiddels gebleken dat de Leibnizsche rekenmachine een volkomen meesterwerk was met een ongelooflijke nauwkeurigheid. Ook is er aandacht voor andere wetenschappers, die een bepaalde rol speelden in het leven van Leibniz. Het boek sluit af met een uitgebreid namen- en trefwoordenregister en bevat een overzicht met de belangrijkste gebeurtenissen in het leven en werk van G.W. Leibniz.

Een klein overzicht van opvallende feiten en gebeurtenissen. Op 20-jarige leeftijd sluit hij zijn rechtenstudie met succes af. In 1673 maakt hij zijn rekenmachine in messing. In 1675 treedt hij in dienst van hertog Johann Friedrich in Hannover. In 1676 ontmoet hij in Delft de Nederlandser Antoni van Leeuwenhoek en in 1684 presenteert hij de differentiaalberekening. Een fantastisch lees- en leerboek voor alle personen met een wiskundige en filosofische achtergrond en bovendien voor alle personen met interesse in de geschiedenis van de politiek, filosofie en wetenschap.

ISBN 978-3-406-69816-3, “Der berühmte Herr Leibniz”, Eike Christian Hirsch, Verlag C.H. Beck, 2016, 659 pagina’s.


Gerelateerde artikelen