Een historisch overzicht van de pioniers in de psychologie

8 juli 2017

De geschiedenis en ontwikkelingen in het brede vakgebied van de Psychologie kent een lange weg om thans een volledige erkenning te ervaren in onze maatschappij, cultuur en samenleving. De theoretische achtergronden en praktische uitwerkingen ervan zijn inmiddels diep geworteld in de praktijk van het dagelijks gebeuren. Veel psychologen kunnen in hun onderzoek en praktijk gebruikmaken van de resultaten van experimenten, toepassingen en terugkoppelingen.

Een historisch overzicht van de pioniers in de psychologie

Pioneers of Psychology

De psyche van de mens is een gecompliceerd aspect van het leven. Alles te weten komen over de psyche van de mens is voor velen een aantrekkelijke en fascinerende uitdaging voor onderzoekers, wetenschappers, docenten, studenten, praktiserende psychologen en voor geïnteresseerden in het leven en welzijn van individuele personen. De psyche is de bron voor het menselijk gevoel, denken en handelen en is bovendien het geheel van alle geestelijke eigenschappen en persoonlijkheidskenmerken van een mens: volwassenen, jongeren en kinderen.

In de praktijk bestaan diverse vormen van samenvattingen, definities en verklaringen van de menselijke psyche, de ziel en de geest. Het geheel heeft een gecompliceerde samenstelling van bewuste en onbewuste eigenschappen en is interessant genoeg om gezamenlijk of individueel te bestuderen en te praktiseren. De psyche vormt tevens de grondslag voor het veel beoefende vakgebied van de psychologie.

Het studie- en referentieboek Pioneers of Psychology geeft alle feiten en gebeurtenissen over de lange geschiedenis van de psychologie op een onderhoudende wijze. Van dit zeer interessante boek verscheen inmiddels een 5e uitgebreidere editie met een nagenoeg allesomvattend overzicht van psychologen en persoonlijke verhalen, psychologische hoogte- en dieptepunten en betekenissen ervan voor het vakgebied.

Lezers en gebruikers van het studieboek maken onder meer kennis met beperkingen en mogelijkheden van een experimentele benadering in de psychologie. Ook is antwoord gegeven op de vraag: “Is clininische psychologie meer kunst dan wetenschap?” Na een inleiding over de inhoud van het boek, dat al bijna 40 jaar met veel succes op de markt verkrijgbaar is, volgt een introductie over de wens van het bestuderen van de geschiedenis van de psychologie.

Een historisch overzicht van de pioniers in de psychologie - 2 Een historisch overzicht van de pioniers in de psychologie - 3 Een historisch overzicht van de pioniers in de psychologie - 4

De auteurs geven aan dat het bestuderen van de geschiedenis en de ontwikkelingen in de meeste vakgebieden sterk bijdraagt een de waardering voor de specifieke vakgebieden. De inhoud van het boek is verdeeld in 16 op elkaar aansluitende hoofdstukken. Elk hoofdstuk is afgesloten met een samenvatting, een lijst met besproken wetenschappers, een compact overzicht met trefwoorden en een uitgebreide suggestie van aanvullend studiemateriaal.

Het geheel sluit af met een totaal overzicht van alle wetenschappers, die besproken zijn in de hoofdstukken, een verklarende woordenlijst en een trefwoordenregister. Aan de hand van een tijdlijn krijgen lezers en gebruikers van het boek informatie over opvallende presentaties van verhandelingen, apparaten en geboortejaren van de wetenschappers.

Van elke besproken wetenschapper is een korte biografie gegeven. Het boek bevat de benodigde zwart/wit illustraties met portretten van wetenschappers en schetsen geven aanvullende informaties over het specifieke onderwerp. De tijdlijn begint rond 600 jaar voor het begin van de jaartelling met wetenschappers als Plato, Socrates, Aristoteles en Lucretius, met vermelding van hun eerste publicaties. Ook op het gebied van optische illusies zijn vele personen vermeld en besproken. Een geweldige uitgave voor psychologen.

ISBN 978-0-393-60367-5, “Pioneers of Psychology”, Raymond E. Fancher en Alexandra Rutherford, W.W. Norton Company, 2017, 5e editie, 726 pagina’s.


Gerelateerde artikelen