Filatelistische aandacht voor: Guglielmo Marconi (6)

22 april 2021

In de filatelie werd Heinrich Hertz op meerdere zeer fraaie postzegels herdacht en veelal kleurrijk in beeld gebracht. Ook zijn beroemde leermeester Hermann von Helmholtz is meerdere malen op postzegels afgebeeld. Zo blijven verzamelaars van postzegels telkens actueel op de hoogte van historische feiten en gebeurtenissen en worden gestimuleerd om meer te willen weten over de wetenschapper en het betreffende onderwerp of thema.

Filatelistische aandacht voor: Guglielmo Marconi (6)

Alexander Graham Bell is bekend als de uitvinder van de telefoon.

Samuel Finley Breese Morse (1791-1872) was een Amerikaanse uitvinder en begaafd kunstschilder. Samuel Morse werd 225 jaar geleden geboren in Charlestown in de Amerikaanse staat Massachusetts. Aan het Yale College studeerde hij rechten en studeerde in het jaar 1810 af en werd daarna kunstschilder. Met zijn portretten en zijn schilderijen van historische gebeurtenissen verwierf hij bekendheid.

Door een persoonlijke gebeurtenis werd hij geïnspireerd om een snelle communicatie te ontwikkelen. Het natuurlijke verband tussen elektriciteit en magnetisme bracht hem op het idee een communicatiemiddel te ontwikkelen. Door zijn experimenten met een telegraaftoestel realiseerde hij in het jaar 1835 zijn Morsecode voor communicatie.

In 1844 werd het eerste Morsebericht over een draadverbinding tussen de steden Baltimore en Washington verzonden. Het telegraaftoestel van Samuel Morse werd een groot succes. De Schots-Amerikaanse uitvinder en ondernemer Alexander Graham Bell (1847-1922) is in het algemeen bekend als de uitvinder van de telefoon. Al op jonge leeftijd van 17 jaar werd hij docent voor spraaktechniek en muziek op de Weston House Academy in het Schotse stadje Elgin.

Filatelistische aandacht voor: Guglielmo Marconi (6) - 2 Filatelistische aandacht voor: Guglielmo Marconi (6) - 3 Filatelistische aandacht voor: Guglielmo Marconi (6) - 4

Gelijktijdig leerde hij ook de inhoud van een studieboek over muziek en geluid van de Duitse geleerde Hermann von Helmholtz kennen. Hij volgde zijn vader naar Londen en werd zijn assistent in het vak Spraaktechniek. Tot 1870 studeerde hij in de vakken Anatomie en Fysiologie van de menselijk spraak. De familie trok nog in dat jaar naar Canada.

In 1871 ging Alexander werken in Boston (USA) en gaf les aan doofstomme personen in de school van Sarah Fuller. Al in zijn Schotse werkperiode was Bell bekend met overdracht van geluidsgolven. Door een handigheid lukte het hem om in 1876 een belangrijk patent voor zijn telefoon te ontvangen. Hij stichtte daarna zijn bedrijf Bell Telephone Company.

(De serie verzamelbladen "Guglielmo Marconi" heeft inmiddels (22-4-2021) een omvang van 8 bladen en zal door de gedetailleerdheid van het interessegebied rondom de pioniers van de telegrafie en de geschiedenis van de telecommunicatie in omvang toenemen).