Filatelistische aandacht voor: Guglielmo Marconi (5)

21 april 2021

De Duitse natuurkundige Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) was 36 jaar toen hij overleed aan de gevolgen van bloedvergiftiging. Als wetenschapper heeft hij in zijn korte leven veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de kennis over elektromagnetische straling en het licht, dat daar een vorm van is. Hertz onderzocht eigenschappen van straling in een gedeelte van het elektromagnetische spectrum.

Filatelistische aandacht voor: Guglielmo Marconi (5)

Heinrich Hertz onderzocht eigenschappen van straling.

Licht is een vorm van deze straling en bevindt zich binnen dit spectrum in een gebied tussen ruwweg 380 en 780 nanometer. Hij staat bekend als de experimenteel grondlegger van de radiotelegrafie en experimenteerde met en publiceerde over de eigenschappen van reflectie, polarisatie, interferentie, refractie en de snelheid van radiogolven.

Filatelistische aandacht voor: Guglielmo Marconi (5) - 2 Filatelistische aandacht voor: Guglielmo Marconi (5) - 3 Filatelistische aandacht voor: Guglielmo Marconi (5) - 4

Heel bijzonder is echter zijn uitspraak over het nut van het resultaat van zijn beroemde ontdekking van elektromagnetische golven. Zijn studenten vroegen hem naar het nut ervan, waarop hij antwoordde: “Het heeft geen enkel nut. Het is niet meer dan een experiment dat aangeeft dat Maxwell gelijk had.” In een latere verhandeling “Over stralen met een elektrische kracht” vatte Hertz de resultaten van zijn onderzoeken en experimenten samen.

Door de wetenschapper Hermann von Helmholtz werd dit werk tijdens een academische vergadering op de Koninklijke Pruisische Academie der Wetenschappen in Berlijn op 13 december 1888 gepresenteerd. Ter gelegenheid van deze presentatie bracht de Duitse Post in 2013 een herdenkingszegel van € 0,58 uit met een gestileerde voorstelling van elektromagnetische golven.