Filatelistische aandacht voor: Het oog en oogheelkunde (1)

23 maart 2023

Het oog als motief vormt een uitstekende en uitdagende basis voor een opbouw van educatieve postzegelcollecties rondom de bij elkaar horende begrippen zien en waarnemen. Het geheel is bijna een natuurlijke combinatie van activiteiten, dat in een optimale samenwerking en onder gezonde condities beelden kan laten ontstaan in ons brein om het gewone leven zo aangenaam mogelijk te maken.

Filatelistische aandacht voor: Het oog en oogheelkunde  (1)

Het zien en visueel waarnemen

Van onze zintuigen speelt de visuele waarneming een uiterst belangrijke rol en staat na het openen van onze ogen in het middelpunt van ons functioneren bij bewuste en onbewuste handelingen en van denkprocessen. De belangstelling voor visuele waarneming en voor eigenlijk alles wat daarmee is te relateren is bij ons ontstaan vanuit studie- en werkervaringen. En dat ook nog gecombineerd met een belangstelling voor het verzamelen van postzegels heeft die combinatie geleid tot de uiteindelijke opzet van een thematische postzegelcollectie met het hoofdonderwerp Zien en Waarnemen.

Filatelistische aandacht voor: Het oog en oogheelkunde  (1) - 2 Filatelistische aandacht voor: Het oog en oogheelkunde  (1) - 3 Filatelistische aandacht voor: Het oog en oogheelkunde  (1) - 4

Het oog als motief staat daarin centraal en in alle daaraan gekoppelde onderwerpen speelt het oog als gezichtsorgaan een rol of hebben die onderwerpen in het functioneren ervan een relatie met ogen en waarnemen, zoals die van de natuurfenomenen licht en kleur. Veel aandacht is er voor de oogheelkunde, bedreigingen voor de kwaliteit van ons gezichtsorgaan, beperking van het gezichtsvermogen, blindheid en het Brailleschrift en zeker voor de anatomie en de fysiologie van het oog. (Wordt vervolgd).


Gerelateerde artikelen