Filatelistische aandacht voor: Het oog en oogheelkunde (3)

24 maart 2023

Aantrekkelijk binnen het opzetten van de postzegelverzameling “Zien en Waarnemen” is het kennismaken met optredende afwijkingen in het proces bij zien, waarnemen, verwerken en ervaren van verzamelde lichtprikkels door optredende fenomenen van optisch bedrog en visuele en optische illusies.

Filatelistische aandacht voor: Het oog en oogheelkunde  (3)

Het zien en visueel waarnemen

Daarmee wordt de kijker en verzamelaar geconfronteerd met het visuele verschijnsel van echt of onecht, schijn of werkelijkheid, stilstaande of bewegende beelden en met uitspraken als: “Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet”, “Je weet niet wat je ziet”, “Ogen bedrogen”, “Geloof je eigen ogen niet” en nog veel meer fascinerende uitspraken en constateringen die aangeven dat er telkens een moment aanwezig is dat je visueel op het verkeerde been wordt gezet, of dat je zelf twijfelt aan de juistheid van je waarneming.

Filatelistische aandacht voor: Het oog en oogheelkunde  (3) - 2 Filatelistische aandacht voor: Het oog en oogheelkunde  (3) - 3 Filatelistische aandacht voor: Het oog en oogheelkunde  (3) - 4

Door de keuze voor een opzet van een thematische postzegelverzameling rondom theorie en praktijk van het oog en het gezichtsvermogen kan veel kennis verzameld worden over het gecompliceerde proces en systeem van onze visuele waarneming. Tevens maken verzamelaars dan kennis met bijkomende gebieden als neurologie, psychologie, moderne oogheelkundige onderzoekstechnieken en -methoden, geometrische optica, natuurkundige en scheikundige aspecten en meerdere interessante wetenschappelijke en praktische feiten en gebeurtenissen. (Wordt vervolgd).


Gerelateerde artikelen