Filatelistische aandacht voor: Louis Braille (4)

29 juli 2022

Zijn voelbaar schrift voor blinde personen vormde de basis voor het schrift van Louis Braille, het brailleschrift. Het speurwerk naar de ‘Memoires’ van Braille wordt nu voortgezet! De auteur van dit uiterst boeiende boek beschrijft in hoofdstuk vier het helaas korte maar intense leven van de uitvinder van het brailleschrift. Dankzij illustraties krijgt de lezer een beeld van de ontwikkeling van brailletoestellen, van gebouwen die een belangrijke rol spelen in het vormen en opleiden van blinden en van personen, die daarin een rol speelden.

Filatelistische aandacht voor: Louis Braille (4)

Louis Braille (1809-1852)

De blinde historica Celine vervolgt haar zoektocht naar informatie voor haar boek, bezoekt met haar vriendin een kasteel en krijgt uiteindelijk na het vertellen over haar leven, vorming en opleidingen alle medewerking van de kasteelheer om de beschikbare documenten te raadplegen en te bestuderen.

Filatelistische aandacht voor: Louis Braille (4) - 2 Filatelistische aandacht voor: Louis Braille (4) - 3 Filatelistische aandacht voor: Louis Braille (4) - 4

Bij toeval komt het gesprek op Joseph Plateau, een blinde tijdgenoot van Louis Braille en de briljante uitvinder van een optisch instrument waarmee door beweging een soort tekenfilmpje ontstaat: de fenakistiscoop. Hoofdstuk 6 beschrijft het geniale puntjesschrift en de opbouw ervan om te corresponderen met de letters, de cijfers en leestekens van het Latijnse alfabet. De strijd die gevoerd is voor een internationale erkenning is verwonderlijk en op een fascinerende wijze beschreven. (Wordt vervolgd).


Gerelateerde artikelen