Filatelistische aandacht voor: Meterconventie - SI-stelsel (1)

23 oktober 2022

Het startte allemaal met de ondertekening op 20 mei 1875, door vertegenwoordigers van organisaties uit slechts 17 landen, van het eerste internationale verdrag van de “Meterconventie”. Daarmee werd een gewenste standaardisering van gewichten en maten een feit. In 1875 werd dit verdrag nog maar voor een beperkt aantal landen geldig en wel voor de landen Argentinië, Oostenrijk-Hongarije, België, Brazilië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Peru, Portugal, Rusland, Spanje, Zweden, Noorwegen, Turkije, Zwitserland, Verenigde Verenigde Staten van Amerika en Venezuela.

Filatelistische aandacht voor: Meterconventie - SI-stelsel (1)

Het SI-stelsel staat centraal in techniek, handel en economie.

De wereld ging standaardiseren om meerdere onderdelen en aspecten van productie, handel, techniek en wetenschap slimmer en eenvoudiger te organiseren, te uniformeren en het gebruik van de standaarden te stimuleren. Een bijzonder aantrekkelijk onderwerp voor actieve postzegelverzamelaars om in het kader van de Meterconventie en het later toegevoegde SI-stelsel een thematische postzegelverzameling op te zetten.

Filatelistische aandacht voor: Meterconventie - SI-stelsel (1) - 2 Filatelistische aandacht voor: Meterconventie - SI-stelsel (1) - 3 Filatelistische aandacht voor: Meterconventie - SI-stelsel (1) - 4

Naast de vele verschenen postzegels met afbeeldingen en aandacht voor het bestaan en ontwikkelingen rondom de onderwerpen Meterconventie en SI-stelsel zullen verzamelaars zeker in ruime mate kennis kunnen maken met het baanbrekende werk van meerdere personen (wetenschappers, onderzoekers, geleerden, assistenten, technici en medewerkers) in relatie tot een grote schat aan termen, begrippen en definities binnen het internationaal fungerende SI-stelsel. (Wordt vervolgd).


Gerelateerde artikelen