Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (1)

25 november 2022

De verzamelaar van postzegels, die kiest voor de opzet van één of meerdere thematische postzegelverzamelingen, heeft met de keuze voor het thema microscoop, respectievelijk de deelonderwerpen microscopie en microscopische opnamen, een geweldig groot en boeiend verzamelgebied in handen en in de verzamelboeken.

Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (1)

Geschiedenis van de geneeskunde.

Het thematisch verzamelen in de filatelie geeft bijna altijd bij de verzamelaars een verlangen om hun kennis en wetenswaardigheden over het thema te vergroten en de ervaringen gevraagd of ongevraagd te delen met anderen. Met de onderwerpen in onze rubriek “Filatelistische aandacht voor:” laten wij beginnende, gevorderde en professionele postzegelverzamelaars uitgebreid kennismaken met publicaties in de vorm van boeken, tijdschriften en brochures, die aandacht hebben voor de fascinerende wereld van de filatelie en veelal voor het specifieke onderwerp van de verzameling.

Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (1) - 2 Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (1) - 3 Filatelistische aandacht voor: Microscoop en microscopie (1) - 4

Bij een verzamelkeuze voor microscoop en microscopie komt de verzamelaar al snel in aanraking met een veelvoud aan toepassingsgebieden voor dit unieke optische instrument. Daardoor worden verzamelaars al snel geprikkeld om ook eens te kijken naar een opzet van parallelverzamelingen met aandacht voor onderwerpen uit techniek, onderzoek en wetenschap. Heel interessant is de keuze voor de geschiedenis van de geneeskunde.

Na de uitvinding van een slechts primitief functionerende microscoop en de verdere technische ontwikkelingen van de microscopen en de veelzijdige toepassingen ervan, kwam het niveau van de geneeskunde in een stroomversnelling en werd het gebruik van de microscoop ondenkbaar in de geneeskunde. Onder de meest uiteenlopende vormen en typen van microscopen werden al snel allerlei ontdekkingen gerealiseerd, die de strijd tegen veel bijna niet te genezen ziekten een stuk eenvoudiger maakten voor geneeskundigen. (Wordt vervolgd).


Gerelateerde artikelen