Friedrich August Johannes Loeffler (1852-1915)

28 oktober 2020

De Duitse hygiënist, viroloog en bacterioloog Friedrich August Johannes Loeffler (1852-1915) was de eerste leidinggevende van het inmiddels meer dan 100 jaar actieve virologisch instituut en wereldwijd het oudste onderzoeksinstituut, dat werd opgericht in 1910 en werd gevestigd in een gebouwencomplex op het eiland Riems aan de Oostzee in de directe omgeving van het eiland Rügen.

Friedrich August Johannes Loeffler (1852-1915)

In 1888 werd hij aangesteld als professor aan de Keizerlijke Universiteit van Greifswald.

Jaren later kreeg dit instituut de huidige naamgeving naar zijn oprichter en onder zijn leiding werd de toonaangevende organisatie voor diergeneeskunde opgebouwd. Vanaf 1870 studeerde Loeffler geneeskunde aan de Julius-Maximilians Universiteit Würzburg. Na de succesvolle afronding van zijn studietijd aan diverse opleidingsinstituten werd hij in de Duitse hoofdstad medewerker van Robert Koch.

In 1888 werd hij aangesteld als professor aan de Keizerlijke Universiteit van Greifswald. Samen met Paul Frosch heeft Loeffler in 1898 de veroorzaker van het mond-en-klauwzeer-virus beschreven. Al snel werd een eerste beschermend vaccin tegen mond- en -klauwzeer geproduceerd, dat echter om kostenredenen niet werd gebruikt. In 1913 werd Loeffler ontboden in het Robert-Koch-Instituut in Berlijn en moest hij noodgedwongen zijn onderzoek staken. Pas in 1919 werd die activiteit weer hervat en zocht het instituut verder naar een werkend MKZ-vaccin.


Gerelateerde artikelen