Geometrische structuren

20 januari 2024

Het boek “A geometrical picture book” van auteur Burkhard Polster staat vol met figuren van verschillende geometrische structuren. Het boek is mede bedoeld als referentiebron voor studenten, leraren en onderzoekers, die studeren of een sterke interesse bezitten voor het ontstaan en het gebruik van de mogelijkheden van twee- en driedimensionale modellen als grafische ontwerpen. Om het geheel overzichtelijk te onderscheiden heeft de auteur het onderwerp verdeeld in twee delen.

Geometrische structuren

A geometrical picture book

Het eerste gedeelte presenteert afbeeldingen met begrensde geometrische figuren opgebouwd uit een klein aantal punten en een tweede deel met afbeeldingen van ruimtelijk geometrische figuren. In het algemeen ontstaat deze groep van geometrische figuren vanuit het platte vlak. De lezer treft enige theorie aan om bepaalde grondbeginselen te verklaren. De rest is een uiterst praktisch opgebouwd doeboek. Het bezit van uitgebreide wiskundige kennis is niet uitdrukkelijk een vereiste.

Zelfs de niet-wiskundige kan dankzij de duidelijke opbouw van de vele basisfiguren de constructies beoordelen en begrijpen. Het boek leent zich ook als demonstratiemateriaal om belangstellenden enthousiast te maken voor de oneindige ontwerp- en combinatie-mogelijkheden van geometrische figuren en bevat daartoe ruim 400 illustraties. De techniek van het ontwerpen van stereoscopische structuren komt regelmatig voor in het boek.

Als speciale service voor lezers die moeilijkheden hebben met het zien van stereoscopische afbeeldingen met parallel of scheel kijken, heeft de auteur alle stereoplaatjes nog een keer verzameld. Door het gebruik van de bekende spiegeltechniek zijn deze unieke 3D plaatjes in de meeste gevallen wel te bewonderen. Het gebruik van dit bijzondere boek geeft de lezer veel inspiratie en plezier om aan de slag te gaan.

ISBN 0-387-98437-2, “A geometrical picture book”. Burkard Polster, Springer-Verlag, 291 pagina’s.