Gerhard Henrik Armauer Hansen (1841-1912)

22 november 2021

De Noorse arts, zoöloog en onderzoeker Gerhard Henrik Armauer Hansen (1841-1912) is vooral bekend geworden door zijn ontdekking van een bacterie die lepra veroorzaakt. In meerdere landen wordt de infectieziekte ook wel de Hansen disease genoemd. Door zijn ontdekking kon hij vaststellen dat een chronische ziekte veroorzaakt kan worden door een bacterie.

Gerhard Henrik Armauer Hansen (1841-1912)

Hansen ontdekte een bacterie die lepra veroorzaakt.

Volgens de inhoud van historische documenten hebben Vikingen rond de 10e en 11e eeuw op hun veroveringstochten in Ierland en Engeland de bacterie met hun verworven buit meegenomen naar Noorwegen. Pas in de 19e eeuw kwam lepra alleen nog voor op het platteland en werden leprapatiënten behandeld in een speciaal ziekenhuis in het Noorse Bergen. Armauer Hansen werkte als jonge arts met belangstelling voor het opsporen en behandelen van lepra.

Gerhard Henrik Armauer Hansen (1841-1912) - 2 Gerhard Henrik Armauer Hansen (1841-1912) - 3 Gerhard Henrik Armauer Hansen (1841-1912) - 4

Onder de microscoop ontdekte hij uiteindelijk in 1873 het leprabacil. In het jaar 1909 bleken deskundigen ervan overtuigd te zijn dat Hansen de bacterie onder de microscoop had gevonden en kreeg hij daarvoor een internationale erkenning. Lepra bleek een besmettelijke infectieziekte te zijn. In zijn medische onderzoeken voerde Hansen ook enkele bedenkelijke behandelingen bij patiënten uit om zijn vermoedens en zijn kennis over de ziekte te versterken. Zijn gedane dierproeven gaven hem nog niet de gewenste medische informatie.


Gerelateerde artikelen