Goethe nog steeds in strijd met Newton om de kleuren

5 juli 2015

De auteur van het omvangrijke referentie-en studieboek en prikkelende publicatie “Mehr Licht - Goethe mit Newton im Streit um die Farben” vroeg zich vijftien jaar geleden af: “Wat zou er zijn gebeurd, wanneer Newton en Goethe tezamen met het prisma hadden geëxperimenteerd?” Aan het antwoord op deze schijnbaar eenvoudige vraag heeft hij vijftien jaar intens gewerkt.

Goethe nog steeds in strijd met Newton om de kleuren

Mehr Licht

Het resultaat van die inspanning staat is deze prachtige publicatie met een zeer duidelijke benadering en vergelijking van beide internationaal geaccepteerde theorieën over kleuren en de kleurenleer. Het boek is opgebouwd uit vier afzonderlijke delen, die overigens perfect aansluitend gelezen kunnen worden, met de titels ‘Newtons spectrum’, ‘Goethes theorieën’, ‘De macht van het toeval’ en ‘Filosofische diagnose’. In een bijlage geeft de auteur een overzicht van historisch wetenschappelijke reacties van voor- en tegenstanders van Goethes Kleurenleer, welke wetenschappers en deskundigen reageerden met gemende gevoelens en in welke publicaties zij gereageerd hebben.

In het boek is een kleurenkatern opgenomen met kleurrijke informaties over de resultaten van experimenten door beide grootmeesters. Uitstekende opwarmers voor dit voortreffelijke lees- en leerboek zijn de inleiding en tips voor een optimaal gebruik van de inhoud van dit boek. Over Isaac Newtons Opticks (1704) en Johann Wolfgang von Goethes Farbenlehre (1810) is volgens de auteur al veel geschreven, maar te weinig over hun opzet en resultaten van de baanbrekende experimenten.

Beiden gaven aan dat alleen door reproduceerbare experimenten veel geleerd kan worden over de verschijnselen licht en kleur. Het waardevolle boek over de eeuwige en telkens boeiende strijd over kleur eindigt met een uitgebreid literatuuroverzicht en een personenregister. Een zeer waardevolle studie voor liefhebbers, deskundigen en wetenschappers met interesse in kleur.

ISBN 978-3-10-002207-3, “Mehr Licht”, Olaf L. Müller, S. Fischer Verlag, 2015, 544 pagina’s.


Gerelateerde artikelen