Hermann von Helmholtz is een genie voor de wetenschap (1)

4 april 2022

Hermann von Helmholtz werd in de 19e eeuw beschouwd als een inspirerende wetenschapper en uitvinder van de moderne wetenschap. Ook in de 21e eeuw bestaat er veel waardering voor zijn bijzondere verdiensten en bijdragen aan de vele vormen van voortgang in onze maatschappij. Als wetenschappelijk genie was Hermann von Helmholtz een pionier op het gebied van modern wetenschappelijk onderzoek.

Hermann von Helmholtz is een genie voor de wetenschap (1)

Helmholtz. Ein leben für die Wissenschaft

Zijn uiteenlopende veelzijdige interesses en onderzoekswerkzaamheden en hebben zichtbaar en merkbaar geleid tot baanbrekende en revolutionaire bevindingen op uiteenlopende gebieden als meteorologie, fysiologie, genees- en natuurkunde. Hermann von Helmholtz (1821-1894) hielp de wet van behoud van energie en de theorie van drie kleuren tot een doorbraak.

Hij vond de oogspiegel en de Helmholtz-spoel uit en liet een opmerkelijk filosofisch werk na. Ter gelegenheid van de aandacht voor de 200e geboortedag van deze beroemde geleerde schreef auteur David Cahan, de grootmeester in het samenstellen van biografieën, een zeer omvangrijke biografie over het leven en werk van Helmholtz. Cahan is de toonaangevende Helmholtz-specialist en heeft nu de meest uitgebreide biografie van deze Duitse universeel geleerde gerealiseerd.

Hermann von Helmholtz is een genie voor de wetenschap (1) - 2

Cahan heeft meerdere boeken over hem gepubliceerd en is inmiddels zeer geïnteresseerd in de Europese en Duitse geschiedenis van de wetenschap rondom geestelijke, maatschappelijke, culturele en technologische ontwikkelingen van de afgelopen eeuwen. De omvangrijke biografie verscheen enkele jaren geleden in de Engelse taal en is juist in het jubileumjaar 2021 verschenen in het Duits. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-8062-4312-3, “Helmholtz. Ein leben für die Wissenschaft”, David Cahan, wbg Theiss, 2021, 992 pagina’s, € 89.