Hermann von Helmholtz is een genie voor de wetenschap (2)

5 april 2022

Door de wereldwijde pandemie vanwege covid-19 zijn er (te) weinig grotere evenementen georganiseerd. Bij zijn besprekingen van feiten, gebeurtenissen en bijzonderheden in het fascinerende leven en werk van Helmholtz volgt de auteur nauwgezet de betekenis en reikwijdte van het werk en het erfgoed van Hermann von Helmholtz voor de Duitse en internationale wetenschap.

Hermann von Helmholtz is een genie voor de wetenschap (2)

Helmholtz. Ein leben für die Wissenschaft

Hij belicht tevens alle zeer persoonlijke kanten van deze geweldige grootheid in en voor de moderne wetenschap. Na het gebruikelijke voorwoord en een toelichting op de betekenis van de inspanningen en het bereikte resultaat van het wetenschappelijk werk van Hermann von Helmholtz geeft een uitgebreide inleiding een globaal overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten in het voor lezers zeer interessante leven en werk van deze Duitse wetenschapper.

De biografie is daarna opgedeeld in drie gedeelten waarin herkenbare episoden in het leven en werk hebben plaatsgevonden onder de titels: “De geboorte van een wetenschapper”, “De weg naar wetenschappelijke bekendheid” en “Een grote wetenschapper”. Het geheel wordt daarna afgesloten met een uitvoerige epiloog, met redactionele items, een overzicht van de archieven die zijn geraadpleegd, een zeer uitgebreide literatuurlijst en een omvangrijk namen- en onderwerpenregister.

Hermann von Helmholtz is een genie voor de wetenschap (2) - 2 Hermann von Helmholtz is een genie voor de wetenschap (2) - 3

Een eerste omvangrijke Helmholtz-biografie is rond 1902 verschenen. Het werd de hoogste tijd om rond zijn 200e geboortedag een moderne biografie te laten verschijnen. De nieuwste opgestelde biografie geeft een alles omvattende, evenwichtige en thematische beschouwing over zijn leven en wetenschappelijke inspanningen in een historische context van tijd en plaats. Daarbij worden ook invloeden uit zijn omgeving eveneens meegenomen. Vele onofficiële documenten en de inhouden ervan spelen een rol in de beschouwingen en in de uiteindelijk ontstane teksten in de biografie. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-8062-4312-3, “Helmholtz. Ein leben für die Wissenschaft”, David Cahan, wbg Theiss, 2021, 992 pagina’s, € 89.