Hermann von Helmholtz is een genie voor de wetenschap (3)

6 april 2022

Om met deze moderne biografie nieuwe perspectieven te presenteren over zijn leven, werk en carrière zijn vele toen nog onbekende of nauwelijks bekende bronnen geraadpleegd. Vanzelfsprekend zijn ook vele eerder bekende documenten bestudeerd door de auteur. De resultaten ervan hebben kritische en eerlijke inslag.

Hermann von Helmholtz is een genie voor de wetenschap (3)

Helmholtz. Ein leben für die Wissenschaft

Aan het levenswerk van Helmholtz droegen drie intellectuele drijvende krachten bij, te weten een creatief wetenschappelijke, filosofische en esthetische kracht. Deze veelal sturende pijlers binnen de geweldige loopbaan van Helmholtz verbinden als rode draden feiten en gebeurtenissen in zijn persoonlijke leven en binnen vele functies en activiteiten van de wetenschappelijke handelingen en betekenissen.

In deel 1 van de biografie staat voornamelijk de maatschappelijke en politieke situatie in Europa en het Duitsland van toen centraal, waarin de ouders van Hermann moeilijke tijden beleefden. In 1821 wordt Hermann in Potsdam geboren. De economische situatie is stabieler geworden en Hermann kan zich uitstekend ontwikkelen tot een goede en zelfs tot een zeer goede leerling op het plaatselijke gymnasium.

Hermann von Helmholtz is een genie voor de wetenschap (3) - 2
Een standbeeld van Hermann von Helmholtz op een voorplein van de universiteit in Berlijn.

De auteur beschrijft veel bijzonderheden uit de jonge jaren waarin hij zich inschrijft voor verschillende studies. Als 21-jarige was hij al fysioloog en ging aan de slag studieboeken te schrijven. Ook stichtte hij een familie en het eerste kind werd geboren in 1850. Hij deed onderzoek naar de fysiologie van het oog en vond al spoedig de oogspiegel uit.

Daarmee werd hij overal een beroemdheid en kreeg als professor diverse leerstoelen aangeboden bij meerdere universiteiten. Het overlijden van zijn vrouw bracht hem in een zware depressie. Nieuw geluk vond hij bij Anna en steeds meer publicaties werden uitgegeven. Hij werd een groot wetenschapper met een geweldige staat van dienst en betekenis.

ISBN 978-3-8062-4312-3, “Helmholtz. Ein leben für die Wissenschaft”, David Cahan, wbg Theiss, 2021, 992 pagina’s, € 89.