Het volledige overzicht van oeuvre van Pieter Bruegel (2)

26 december 2018

Door de resultaten uit recente bestuderingen van de gerealiseerde werken en het karakter van de voorstellingen op schilderijen en grafische werken zijn nagenoeg alle raadsels rondom zijn leven bekend en opgelost. Een bepaalde humanistische benadering in zijn voorstellingen is zichtbaar geworden. Het machtige oeuvreboek toont Bruegel als kunstenaar, die op een uitstekende wijze met de dagelijkse situatie van het leven van toen om kon gaan en die daarmee zijn gedachten de vrije loop kon laten nemen om op een Bruegelliaanse wijze het leven in geschilderde beelden vast te leggen. De eerste schilder activiteiten liepen parallel met zijn werk voor uitgever Hieronymus Cock.

Het volledige overzicht van oeuvre van Pieter Bruegel (2)

Pieter Bruegel. Das vollständige Werk

Bruegel ontwierp voor de uitgever talrijke succesvolle series grafische prenten, die toen in geheel Europa werden verkocht. Op deze prenten speelt Bruegel ook met eerbaarheid en ondeugd, alsmede met boerenfeesten en panoramabeelden van landschappen. In de loop van zijn carrière richt hij zijn aandacht steeds meer op de schilderkunst en werkt voornamelijk aan opdrachten vanuit de culturele elite van Antwerpen en Brussel. Op zijn creaties speelt hij met het tijdsbeeld van de werkelijkheid van het leven in de eerste helft van de 16e eeuw.

Het volledige overzicht van oeuvre van Pieter Bruegel (2) - 2 Het volledige overzicht van oeuvre van Pieter Bruegel (2) - 3

Zonder de werkelijkheid echt te verklaren, bracht hij de gevolgen voor de bevolking van de armoede, de religieuze oorlogen en de opgedrongen invloed van de katholieke kerk in beelden tot uitdrukking. Dat is hem zeker gelukt door zijn toespelingen en het subtiele gebruik van een eigen beeldtaal. De waarnemers van zijn krioelende voorstellingen worden geprikkeld en aangezet de verborgen boodschappen en toespelingen in de schijnbaar onbezorgde dagelijkse vrolijkheid te ontdekken en te observeren. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-8365-5688-0, “Pieter Bruegel. Das vollständige Werk”, Jürgen Müller en Thomas Schauerte, Taschen Verlag, 2018, 492 pagina’s met meerdere uitklapbare pagina’s.


Gerelateerde artikelen