Het wonder van geometrie in een wiskundige context (2)

9 maart 2021

Het studieboekje bevat 32 korte hoofdstukken en nog een reeks aantekeningen en nuttige informatie. Dit laatste afsluitende gedeelte bevat ook een uitgebreid trefwoordenregister. In het eerste hoofdstuk beschrijft de auteur zijn eerste ervaring met wiskunde bij meester Harding toen hij tien jaar oud was.

Het wonder van geometrie in een wiskundige context (2)

The Wonder Book of Geometry

Op het zwarte schoolbord construeerde hij op een rechte lijn AB een halve cirkel. Iemand in de klas moest een punt op de halve cirkel aanwijzen, punt P. De twee lijnen AP en BP vormen altijd (!) een hoek van 90º. De klas was verbaasd. De auteur werd een gewaardeerd wiskundige. Het tweede hoofdstuk begint met een paar parallelle lijnen, die door een schuine lijn doorsneden worden. De twee ontstane hoeken zijn gelijk.

Daarmee leidt de auteur lezers door driehoeks- en cirkelgeometrie, minimalisatieproblemen en een kort overzicht van moderne ontwikkelingen. Bijna centraal staat het werk van Pythagoras, de stellingen van Galileo en Thales en drie postulaten van Euclides. Veel aandacht is er voor het fenomeen π in het hoofdstuk “Wat is π eigenlijk?”, gevolgd door “De geschiedenis van de ellips.”

Het wonder van geometrie in een wiskundige context (2) - 2 Het wonder van geometrie in een wiskundige context (2) - 3 Het wonder van geometrie in een wiskundige context (2) - 4
In de tijdschriften staan postzegels centraal in de boeiende geschiedenis.

De stelling van Pythagoras en het spel van de driehoek en de drie bijbehorende vierkanten geven aanleiding tot meerdere experimenten en bewijzen. Op de manier waarop de auteur dit thema beschrijft, kan iedereen gaan genieten van de wonderen van de geometrie. Een uitstekend educatief boekje voor liefhebbers en een informatiebron voor het onderwijs.

ISBN 978-0-19-884638-3, “The Wonder Book of Geometry”, David Acheson, Oxford University Press, 2020, 279 pagina’s.


Gerelateerde artikelen