Het fenomeen Pi (π) als een verbinding in de wetenschap (1)

14 maart 2021

Met het studie- en referentieboek “Pi (π) in Nature, Art, and Culture”, het eerste deel in een nieuwe reeks wiskundige publicaties met de resultaten van studies in wiskundige en wiskunstige problemen en bijzonderheden, geeft wetenschapper en auteur Marcel Danesi vanuit een filosofische wetenschappelijke verhandeling en mathematische benadering, een gedetailleerd beeld uit het studie- en vakgebied van de geometrie als een hermeneutische wetenschap.

Het fenomeen Pi (π) als een verbinding in de wetenschap (1)

Pi (π) in Nature, Art, and Culture

De hermeneutiek is bekend als het vakgebied dat zich bezighoudt met de theorie van een wetenschappelijk verantwoorde uitleg van teksten en in het bijzonder die van literaire en bijbelteksten. Vanuit het zicht van natuur, kunst en cultuur beschouwt de auteur het belang van pi als patroon binnen de structuur van de werkelijkheid, passend bij een pythagorische visie op ordening. Daarbij volgt hij tevens het spoor van een historische zoektocht naar een verklaring of zelfs naar een oplossing van het mysterie van ons huidige bestaan.

Het fenomeen Pi (π) als een verbinding in de wetenschap (1) - 2

Het woord mysterie komt van de oude Griekse verzameling en duidt een heilig geheim aan. Het werd toegepast om de oude polytheïstische culten te karakteriseren, waarbij degene die daartoe het initiatief nam de Griekse wiskundige en filosoof Pythagoras (circa 580-500 voor het begin van onze jaartelling) de beroemdste was. Het centrale doel van de pythagorische beweging was om wiskunde te onderzoeken als een code die hen zou helpen de geheimen van het universum te ontsluieren. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-90-04-43337-3, “Pi (π) in Nature, Art, and Culture”, Marcel Danesi, Koninklijke Brill, 2021, 134 pagina’s.


Gerelateerde artikelen