Jaarlijkse Pi-dag feestelijk gevierd door wiskundigen

13 maart 2021

Voor wiskundigen, wetenschappers, technici en voor vele anderen is het getal π niet alleen slechts een verhouding tussen de omtrek en de diameter van de cirkel. Pi, in het algemeen aangegeven door het symbool π uit het Griekse alfabet, is op een bijzondere wijze ook gedefinieerd in een decimale schrijfwijze met de notatie 3,14.

Jaarlijkse Pi-dag feestelijk gevierd door wiskundigen

π als magische verhouding tussen omtrek en diameter van een cirkel.

Daarmee is er meteen een probleem ontstaan over de waarheid van de notatie, omdat we te maken hebben met een afronding van een bijna oneindig aantal cijfers achter de komma. Pi staat in de wis- en rekenkunde en in andere vakgebieden waarin π voorkomt, voor een irrationeel getal en niet exact volledig kan worden weergegeven.

Jaarlijkse Pi-dag feestelijk gevierd door wiskundigen - 2 Jaarlijkse Pi-dag feestelijk gevierd door wiskundigen - 3 Jaarlijkse Pi-dag feestelijk gevierd door wiskundigen - 4

Het is juist op Pi-dag, 14 maart in de Amerikaanse notering 3.14, dat er extra aandacht wordt gegeven aan deze avontuurlijke verhouding. De historie van π begon bij het werk en de studie van de Griekse wiskundige Archimedes.