Een kleurrijk overzicht van pioniers in kleurwetenschap (2)

22 februari 2021

Gedurende het lesgeven werd het steeds belangrijker gevonden om studenten de mogelijkheid te bieden om al lezend kennis te maken met de individuen achter de kleurige ontdekkingen, uitvindingen en verhandelingen. Dus telkens wanneer een ontdekking of uitvinding werd genoemd, werd een korte beschrijving van de resultaten en bevindingen ervan samengesteld en voorzien van een afbeelding (indien aanwezig) van de persoon (of personen) getoond, om de wetenschapper te introduceren en de bijdrage aan het fenomeen te duiden.

Een kleurrijk overzicht van pioniers in kleurwetenschap (2)

Pioneers of Color Science

Zo ontstond het idee om een lijst van de pioniers in het veld op te stellen. Vervolgens werd een enquête op sociale mediasites geplaatst om meningen te verzamelen van geïnteresseerden in het vakgebied van kleuronderzoek en -gebruik en werd er een ‘definitieve’ lijst gegenereerd om in deze voortreffelijke kleurenschat op te nemen.

Door de meer dan 90 profielen van kleurdeskundigen en andere personen die veel bijdroegen aan de ontwikkelingen van het verschijnsel kleur, de bijbehorende verklaringen en de praktische benaderingen ervan, is er een wel heel bijzonder kennisregister ontstaan voor elke persoon werkzaam met kleur, voor docenten en studenten en voor alle geïnteresseerden in kleur.

Een kleurrijk overzicht van pioniers in kleurwetenschap (2) - 2 Een kleurrijk overzicht van pioniers in kleurwetenschap (2) - 3
Kleurencirkel van Itter en kleurenkogel van Runge.

Aan de inhoud van het boek werkten ook nog zes vak deskundigen mee aan onder andere de inleidingen op de secties, waarmee het geheel is ingedeeld. Elke sectie is gegroepeerd in historische perioden en wordt voorafgegaan door een korte inleiding die de essays in context plaatst en de lezer helpt om de achtergrond en het belang van de geleverde bijdragen te begrijpen.

Te beginnen met het klassieke Griekenland en de werken van Plato en Aristoteles, gaat het boek verder met de tweede sectie om de ontwikkelingen te beschrijven die zijn ontstaan door islamitische geleerden zoals Ibn al-Haytham tussen de 10e en 15e eeuw. De derde sectie bevat bijdragen van Roger Bacon en Theodoric van Freiberg uit dezelfde periode. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-319-30809-8, “Pioneers of Color Science”, Renzo Shamey en Rolf G. Kuehni, Springer Nature, 2020, 431 pagina’s.