Een kleurrijk overzicht van pioniers in kleurwetenschap (1)

21 februari 2021

Het uiterst waardevolle wetenschappelijk studie- en referentieboek geeft een uitgebreid geïllustreerd overzicht van de historische ontwikkelingen, gebeurtenissen en feiten in de wetenschap van kleuren. Ook krijgen de lezers aan de hand van een bijzondere opmaak en interessante invullingen van het studieboek, informatie over de ontwikkelingen van kleur in moderne tijden vanaf antieke perioden en vanaf de tijd van de revolutionaire ontwikkelingen in de perioden van de 16e en 17e eeuw tot en met die in de 20e eeuw.

Een kleurrijk overzicht van pioniers in kleurwetenschap (1)

Pioneers of Color Science

Centraal staan verhalen over meer dan 90 van de meest prominente personen in het veld en hun bijdragen van hun kennis en ervaring met en over kleur. Deze verhalen bestaan uit een uitgebreide reeks biografische essays over het werk en betekenis van de veelal baanbrekende wetenschappers op het gebied van kleurenwetenschap, waarin hun belangrijkste prestaties worden belicht en beschreven en waarin wordt uitgelegd hoe hun bevindingen het algemene begrip van kleur hebben beïnvloed.

Kleur speelt een belangrijke rol in onze visuele en optische waarneming, werkzaamheden en belevingen in ons dagelijks leven. Van onze zintuiglijke kwaliteiten heeft kleur historisch gezien bij wetenschappers, technici en onderzoekers grote belangstelling getrokken. Volgens de auteurs is het idee voor de opzet van dit mooie en fascinerende studie- en referentieboek enkele jaren geleden bedacht op basis van alle ervaringen die zijn opgedaan door het lesgeven in kleurwetenschap en -technologie aan leerlingen in het middelbaar onderwijs, aan studenten in het hoger onderwijs en op universiteiten. (Wordt vervolgd).

ISBN 978-3-319-30809-8, “Pioneers of Color Science”, Renzo Shamey en Rolf G. Kuehni, Springer Nature, 2020, 431 pagina’s.