Het fenomeen Pi (π) als een verbinding in de wetenschap (2)

15 maart 2021

Pythagoras had namelijk ontdekt dat het tokkelen van snaren of het slaan van objecten op een bepaalde manier harmonieuze geluiden produceerde die beschreven konden worden met specifieke numerieke verhoudingen. Hieruit redeneerde hij dat de planeten die in banen bewegen ze ook produceren, omdat ze deel uitmaken van dezelfde fysieke wereld - een algemene opvatting dat muzikale harmonieën de structuur van het universum bepalen, dat bekend is als de theorie van musica universalis, of wel de muziek van de bollen.

Het fenomeen Pi (π) als een verbinding in de wetenschap (2)

Pi (π) in Nature, Art, and Culture

Het voortreffelijke boek laat alle lezers op fascinerende wijze kennismaken met het wonder van π. Pi, of de verhouding van de omtrek van een cirkel tot de diameter, was een van de eerste irrationele getallen die werden ontdekt. Als zodanig vormde het een raadsel met betrekking tot musica universalis. Pi duikt op in formules die natuurlijke en fysieke structuren beschrijven die qua oppervlakte eigenlijk niets met een cirkel te maken lijken te hebben, maar het archetype als principe kunnen omsluiten.

Het fenomeen Pi (π) als een verbinding in de wetenschap (2) - 2 Het fenomeen Pi (π) als een verbinding in de wetenschap (2) - 3 Het fenomeen Pi (π) als een verbinding in de wetenschap (2) - 4
Voorbeeld van Pythagoras en zijn vinding op een postzegel in de OF-thematische postzegelverzamelingen.

Voor de thematische behandeling van Pi heeft de auteur het geheel verdeeld in vijf hoofdstukken. Elk hoofdstuk start met een inleiding. In het 1e hoofdstuk bespreekt de auteur de ontdekking van Pi en de verschillende verschijningsvormen. In het 2e en 3e hoofdstuk vindt de lezer informatie over het gebruik van π in de wiskunde en in de wereld van de fysica, resp. over het voorkomen van π in de kunst en de architectuur. In het 4e en 5e hoofdstuk gaat het over Pi in hedendaagse culturele omstandigheden, resp. over de relaties in de thema’s order en chaos. Het studieboek is rijk geïllustreerd, bevat een uitgebreide literatuurlijst en een trefwoordenregister.

ISBN 978-90-04-43337-3, “Pi (π) in Nature, Art, and Culture”, Marcel Danesi, Koninklijke Brill, 2021, 134 pagina’s.


Gerelateerde artikelen