Holografie in kunst en wetenschap

7 september 2017

De revolutionaire uitvinding van de holografie droeg bij aan het verlenen van de Nobelprijs voor Natuurkunde aan Dennis Gabor. Voor het vele werk dat ruim 15 jaar daarna werd verricht, is echter nog geen bijzondere prijs toegekend aan de twee onderzoekers van het eerste uur, de Russische wetenschapper Yuri Denisyuk en de Amerikaanse onderzoeker Emmett Leith. Zij hebben de holografie na de ontdekking door Gabor werkelijk tot één van de belangrijkste uitvindingen in de wereld van de fysica gemaakt.

Holografie in kunst en wetenschap

The Art and Science of Holography

Door de komst van moderne optische apparatuur en super lichtgevoelige materialen zijn wij nu in staat om zeer scherpe en reproduceerbare beelden in driedimensies op één beelddrager te produceren. Met het boek “The Art and Science of Holography” worden ook deze “Meesters van de Optica” geëerd. De samenstelling van de artikelen en de onderwerpen zijn een eerbetoon aan deze twee toonaangevende personen, die zoveel hebben gedaan voor de holografie.

De auteur heeft kunnen rekenen op de medewerking van vele andere auteurs, die eveneens hebben bijgedragen aan de ontwikkelingen van het hologram als een uniek en niet meer weg te denken driedimensionaal registratie- en beeldmedium voor nu en voor de toekomst. Het boek beschrijft alle feiten, ontwikkelingen en technieken van de holografie. Na een korte introductie beschrijft de veel te vroeg overleden onderzoeker en pionier Stephen A. Benton de belangrijkste feiten en ontwikkelingen over Dennis Gabor, Emmett N. Leith en Yuri Nicholaevitch Denisyuk.

Daarna zijn in meerdere hoofdstukken de grondbeginselen en de theoretische achtergronden van de holografie als optisch fenomeen in beeld gebracht en zijn de verschillende opname- en weergavetechnieken van variaties in hologrammen gedetailleerd behandeld. De auteurs maken daarbij gebruik van formules en bewijzen om de theorie te ondersteunen en te verklaren. Gastauteur Hans I. Bjelkhagen beschrijft het proces van Lippmann Fotografie tot Kleuren Holografie.

Holografie in kunst en wetenschap - 2 Holografie in kunst en wetenschap - 3 Holografie in kunst en wetenschap - 4

Dankzij de duidelijke beschrijvingen van de onderwerpen en de ruime opzet van de artikelen krijgen de lezers van het boek een volledig beeld van de wereld achter het maken van een hologram. Sommige onderdelen in de behandeling van de onderwerpen hebben een wetenschappelijk karakter. Ook is er aandacht voor het doceren van de leerstof over de geometrische optica, het ontstaan van een hologram, de te gebruiken apparatuur en het praktisch gebruik van 3D-holografie.

Ter ondersteuning van de theorie en praktijk is het boek ruim geïllustreerd en geeft een kleurenkatern beelden van voorbeelden van hologrammen. Elk hoofdstuk sluit af met een ruim overzicht van geraadpleegde literatuur en sluit samensteller H. John Caulfield het uiterst waardevolle studieboek en
referentiebron af met een prikkelend artikel over de bizarre wereld van het holografische brein.

ISBN 0 8194 5019 7, “The Art and Science of Holography”, H. John Caulfield, SPIE Press, 2004, 355 pagina’s.


Gerelateerde artikelen