Optische technieken voor beveiligingen

13 september 2017

Van het internationale topdocument en referentiebron voor de optische en holografische beveiligingsindustrie “Optical Document Security” van de internationaal erkende expert en auteur Rudolf L. van Renesse verscheen een derde en uitgebreide druk. In dit omvangrijke boek bespreekt en beschrijft de auteur alle aspecten van de optische beveiligingstechnieken van documenten, bankbiljetten en vele andere waardevolle waardestukken, zoals paspoorten, betaalkaarten, identiteitskaarten, toegangskaarten, bankpassen en certificaten.

Optische technieken voor beveiligingen

Optical Document Security

De nieuwste technieken en vindingen zijn meegenomen in de nieuwe druk. De auteur heeft zich gevestigd als een onafhankelijk consultant en werkt voornamelijk aan opdrachten vanuit de kringen van overheden, banken en financiële instituten. Door zijn kennis en ervaring is een zeer compleet boek ontstaan, dat in negen hoofdstukken alle aspecten van het beveiligen van papieren, materialen en producten door het toepassen van innovatieve optische technieken en methoden op een overzichtelijke, inzichtelijke en vooral gedetailleerde wijze behandeld.

Na een inleiding over de begrippen licht en kleur, de eigenschappen van ons oog bij het zien van kleur, het behandelen van de theorie van kleur en het definiëren van kleur, bespreekt de auteur de verschijnselen van interferentie en diffractie van licht en het ontstaan van een hologram. Daarna worden achtereenvolgens behandeld de soorten en eigenschappen van papier en kunststoffen als materialen voor het realiseren van bankbiljetten, alsmede het vooraf aanbrengen van kwaliteits- en beveiligingskenmerken en de specifieke eisen waaraan deze grondstoffen minimaal moeten voldoen.

Het boek toont voorbeelden van geslaagde technieken en gebruikte systemen en methoden. Voorts is er aandacht voor druktechnieken, de te gebruiken inkten en het toepassen van gedrukte patronen en vlakverdelingen. De lezer maakt daarbij tevens in ruime mate kennis met vervalsingen en het gebruik van technieken om de kans van slagen te beperken. Steeds meer wordt de techniek van het gecodeerde beeld gebruikt om vooral bankbiljetten te beveiligen tegen reproductie. Het boek toont op een voortreffelijke wijze de voortgang in de ontwikkeling van deze techniek en het drukken in micro technieken.

Het verschijnsel van het verspringende beeld in de zogenoemde OVD-techniek (Optically Variable Devices) en de diverse varianten van deze veel gebruikte techniek, worden uitgebreid behandeld. De lezer is weer volledig op de hoogte van de stand van zaken in het onderzoek en het gebruik van deze diffractietechniek na het lezen van dit hoofdstuk. Zelfs is er erkenning voor de beroemde Lippmann Fotografie, een uitvinding van Gabriel Lippmann, voor gebruik in waardedocumenten.

Een waardering is uitgesproken voor het baanbrekende werk van Hans Bjelkhagen voor zijn inspanningen en experimenten met Lippmann’s techniek. Bijzondere aandacht is er voor de ontwikkelingen in de biometrie, waarmee meerdere persoonlijke kenmerken onderdelen zijn van beveiliging en identificatie. Het toevoegen van biometrische karakteristieken aan in de praktijk bewezen en bestaande middelen heeft een grote kans van slagen in het geloof in biometrie als strijdmiddel tegen vervalsingen en ongewenst gebruik van bepaalde waardedocumenten.

In de bijlagen bij dit waardevolle boek vindt de lezer vele voorbeelden van beschikbare producten en middelen. Alle illustraties in het boek zijn in kleur beschikbaar op een bijgevoegde CD-ROM. Het geheel is bijzonder aan te bevelen voor gebruik in opleidingen aan hogescholen en universiteiten in de vakgebieden Optica en Multimedia, alsmede bij specifieke opleidingen op het gebied van bestrijding van piraterij en vervalsingen. Ook onderzoekers en wetenschappers in de sector Optische Beeldtechnieken vinden een schat aan in formatie in dit brondocument.

ISBN 1 58053 258 6, “Optical Document Security”, Rudolf L. van Renesse, Artech House, 2005, 366 pagina’s.


Gerelateerde artikelen