Internationale Stelsel van Eenheden bestaat nu 60 jaar (1)

26 mei 2020

Het startte allemaal met de ondertekening op 20 mei 1875 door vertegenwoordigers van organisaties uit slechts 17 landen van het eerste internationaal verdrag van de “Meterconventie”, waarna een gewenste standaardisering van gewichten en maten een feit werd. In 1875 werd dit verdrag nog maar voor 17 landen geldig en wel de landen Argentinië, Oostenrijk-Hongarije, België, Brazilië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Peru, Portugal, Rusland, Spanje, Zweden en Noorwegen, Turkije, Zwitserland, Venezuela en de Verenigde Staten van Amerika.

Internationale Stelsel van Eenheden bestaat nu 60 jaar (1)

SI - eenheid voor eenheid

De wereld ging standaardiseren om meerdere onderdelen en aspecten van productie, handel, techniek en wetenschap slimmer en eenvoudiger te organiseren, te uniformeren en het gebruik van de standaarden te stimuleren. Het verdrag zorgde tevens voor het ontstaan van drie nieuwe organisaties met als doel de standaardisering van gewichten en maten te bevorderen.

De meterconventie liet de volgende organisaties ontstaan:
* het Internationaal bureau van gewichten en maten; Bureau International des Poids et Mesures - BIPM; een internationaal metrologisch centrum in Sèvres (Parijs).
* het Internationaal comité voor gewichten en maten; Comité International des Poids et Mesures - CIPM; een comité dat jaarlijks vergadert in de vestigingsplaats van het BIPM.
* de Algemene conferentie over gewichten en maten; Conférence Générale des Poids et Mesures - CGPM; een conferentie die om de vier tot zes jaar plaatsvindt met als deelnemers de vertegenwoordigers van alle aangesloten lidstaten.

Internationale Stelsel van Eenheden bestaat nu 60 jaar (1) - 2 Internationale Stelsel van Eenheden bestaat nu 60 jaar (1) - 3 Internationale Stelsel van Eenheden bestaat nu 60 jaar (1) - 4
Internationaal prototype van de meter, een staaf van 90 % platina en 10 % iridium. Tot 1960 was dit de standaard van de lengtemaat van één meter.

Verslagen van de vergaderingen van de CGPM, de CIPM en van alle raadgevende comités worden verzameld en verspreid door het BIPM. Nederland heeft het verdrag van de meterconventie ondertekend in 1929. Daarvoor en daarna hebben meerdere landen het verdrag ondertekend. De inhoud van het verdrag is meerdere malen met instemming van de vergadering aangepast. Er zijn bijvoorbeeld comités voor fotometrie, radiometrie, ioniserende straling, tijd en frequentie. (Wordt vervolgd).

ISBN 90-12-02080-8, “SI - eenheid voor eenheid”, H.J. Bijker, J.H. Dorst, J.J.W. Heese en B.J.H. van Rooij, Staatsuitgeverij, 1979, 2e druk.