Internationale Stelsel van Eenheden bestaat nu 60 jaar (2)

28 mei 2020

Als uitbreiding van het eerder opgezette metrieke stelsel werd door de meterconventie het zogenoemde SI-stelsel ingevoerd op 11 oktober 1960. Het toen vastgestelde SI-stelsel staat voor het “Internationaal Stelsel van Eenheden”, dat een uitbreiding en flinke aanpassing bevat van het in 1799 opgezette metrieke stelsel.

Internationale Stelsel van Eenheden bestaat nu 60 jaar (2)

SI - eenheid voor eenheid

SI staat voor Système International d’unités. In het SI-stelsel zijn 7 grondeenheden gedefinieerd voor 7 bijbehorende basisgrootheden, 22 afgeleide eenheden, een aantal voorvoegsels voor het vormen van decimale veelvouden en delen van SI-eenheden. Het is een compleet stelsel voor het uitdrukken in eenheden van fysische grootheden. De basiseenheden zijn meter, kilogram, seconde, ampère, kelvin, mol en candela.

In onze OF-Boekencollecties bevindt zich het boekje “SI - eenheid voor eenheid”, dat speciaal is samengesteld in de periode waarin het SI-stelsel ook voor Nederland een wettelijke status kreeg bij onder andere het “Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie”. Daarin is het SI-stelsel op eenvoudige wijze toegankelijk gemaakt voor personeel en anderen, die ook dagelijks te maken hebben met de eenheden voor maten en gewichten.

Internationale Stelsel van Eenheden bestaat nu 60 jaar (2) - 2 Internationale Stelsel van Eenheden bestaat nu 60 jaar (2) - 3 Internationale Stelsel van Eenheden bestaat nu 60 jaar (2) - 4

In 1968 werd het SI-stelsel opgenomen in de Nederlandse IJkwet en het Eenheden-besluit en werd verplicht gesteld voor gebruik in handel in goederen “bij de maat of het gewicht”. Op 18 oktober 1971 nam de Raad van de Europese Gemeenschappen een “Richtlijn inzake de meeteenheden” aan. Op 1 januari 1978 werd het SI-stelsel definitief van kracht. In het boekje geven de auteurs een zeer gedetailleerd en vooral kleurrijk geïllustreerd beeld van alle eenheden, de definities, de symbolen en de afleidingen van SI-eenheden. (Wordt vervolgd).

ISBN 90-12-02080-8, “SI - eenheid voor eenheid”, H.J. Bijker, J.H. Dorst, J.J.W. Heese en B.J.H. van Rooij, Staatsuitgeverij, 1979, 2e druk.


Gerelateerde artikelen